Geri
Görüntü Yok

5. Ulusal Yayın Kongresi Kitabı

 Yazar: Türkiye Yayıncılar Birliği  Eser Türü: Kitap  Yayınevi: Türkiye Yayıncılar Birliği  Yayın Yılı: 2011  ISBN: 978-975-365-014-4  Sayfa Sayısı: 207  Ülke: Türkiye  Dil: Türkçe  Tags: 5. Ulusal Yayın Kongresi Kitabı |
 Özet:

5. Ulusal Yayın Kongresinin hazırlık çalışmaları; sektörün tüm bileşenlerinin kendi aralarında yaptıkları toplantılar sonucunda seçtikleri temsilcilerden oluşan Ulusal Yürütme Komitesi, tarafından başlatılmıştır.Ulusal Komitenin kongreye ön hazırlık çalışmaları yedi olağan toplantı sonucunda gerçekleştirdi. Ulusal Komite Üyeleri, Kongreyi sektörel sorunların çözümü için büyük bir şans olarak görerek bu şansın en verimli şekilde kullanılması bilinci ve özverisiyle çalışarak kişisel ve kurumsal katkıları sağladılar. Ulusal Komite, sivil toplum kuruluşları ve devlet kurumlarından alınan görüşler doğrultusunda tartışma başlıklarını ve alt başlıkları ayrı ayrı irdeleyerek belirledi. Komisyonlarda yer almasında yarar görülen kurum temsilcilerinin, konuyla ilgili birimler ve bilgi sahibi kişilerden oluşması, sonraki aşamalarda iletişimin bu ilgililer üzerinden gerçekleştirilmesi, komisyonlarda görev almak üzere komisyonların çatısını oluşturmak üzere kişilerin önceden ve isimli olarak belirlenmesi, ayrıca sektörü temsil eden dallar bazında gönüllü katılımı esas alan bir davetli listesinin hazırlanması karalaştırılarak davetler yapıldı. Komisyon üyeleri içinden komite üyeleri, Komisyonlara seçilen temsilciler içinden de Komisyon Başkan ve Başkan yardımcıları belirlendi. Ulusal Yürütme Komitesi, dördüncü olağan toplantısında Komisyon Başkanlarının katılımıyla Komisyonların çalışma sistemi ve komisyon üyeleri ile ilgili özgür tartışma ortamı oluşması için komisyon çalışmalarının e-posta ortamında yapılması yönünde ilke kararı aldı. Bu doğrultuda; 1. Komisyonlarla ilgili kongre delegeleri ve sivil kurum ve katılımcılardan gelen görüşlerin değerlendirilerek arşivlenmesi, 2. Ulusal Yürütme Kurulunun gelecek toplantılarına komisyon başkanlarının da katılması, 3. Komisyonlarla ilgili çalışmaların Komisyon başkanlarınca Ulusal Yürütme Komitesi toplantılarında sunularak tartışılması yönünde ilke kararları oluşturarak etkin ve üretken bir ortamda çalışmalarını yürüttüler. Komisyon üyeleri kongre öncesinde bir araya gelerek belirlenen konular ve bazen de yeni konuları da tartışarak Genel Kurula sunulacak ön raporlarını oluşturdular ve Ulusal Komiteye sundular. Ulusal Komite üyeleri aynı zamanda bir Komisyonun da Başkan ve Başkan Yardımcılığını üstlendiğinden arzulanan koordinasyonu sağlamış oldular. SUNUŞ 9 Sonuç olarak 5. Ulusal Yayın kongresinin 244 seçilmiş kongre üyesi gönüllü olarak birlikte aylarca çalışarak ülkemiz tarihinde belki bir ilki “Birlikte Düşünüp Birlikte Eylemenin Yollarını Arayarak ”ortaya objektif sonuçlar çıkarabildiler.


 Geri