Geri
Görüntü Yok

Kaliteli Bir Araştırmanın El Kitabı

 Yazar: TÜİK  Eser Türü: Kitap  Yayınevi: Türkiye İstatistik Kurumu  Yayın Yılı: 2014  ISBN: 978-975-19-5941-6  Sayfa Sayısı: 62  Ülke: Türkiye  Dil: Türkçe  Tags: Araştırma |
 Özet:

Geleceğin, bugünün ve geçmişin bilgi ve deneyimleri ile şekilleneceğinin bilincinde olan toplumlar, geleceğe ilişkin öngörülerini daha sağlam zeminde yürütebilmek için istatistiğe ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle bugün ürettiğimiz istatistikler yarın için tarihi veri olacağı gibi bugünden yarının belirleyicisi de olacaktır. Bu denli önemli işlev yüklenen verilerin güncel ve güvenilir olması önemlidir. Bu nedenledir ki uluslararası örgütler veri kalitesine ilişkin olarak kalite göstergelerini tanımlamakta ve bu göstergeleri takip etmektedirler. Avrupa İstatistik Komitesi, on beş ilkeden oluşan “Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarını (European Statistics Code of Practice)” belirleyip kabul etmiştir. “Kalite Taahhüdü” ilkesi Avrupa istatistikleri için “Avrupa İstatistik Kanunu” olarak tanımlanmaktadır. Bu ilke, istatistik üreticilerinin kaliteyi taahhüt etmesini, bu nedenle sistematik ve düzenli olarak araştırma süreçlerinin ve ürünün kalitesini geliştirmek amacıyla sistemin güçlü ve zayıf yönleri belirlemelerine ilişkin göstergeleri içermektedir. Yayında; yeni araştırmaların planlama sürecinde kalite açısından dikkate alınması gereken hususlar ile araştırmaların teknik şartnamelerinde dikkat edilmesi önerilen konulara ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Araştırma tasarımında kalite kriterleri dikkate alındığında, kritik kontrol noktalarının neler olduğu ve hangi aşamada geri dönüp sistemi gözden geçirmek gerektiği tanımlanmış, ayrıca araştırmanın ihale yolu ile yaptırılması durumunda teknik şartnamede yer alması önerilen hususlar bir örnek üzerinden açıklanmıştır.


 Geri