Geri
Görüntü Yok

Okuma Alışkanlığında Halk Kütüphanelerinin Rolü

 Yazar: Bülent Yılmaz  Eser Türü: Kitap  Yayınevi: Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü  Yayın Yılı: 1993  ISBN: 975171183  Sayfa Sayısı: 120  Ülke: Türkiye  Dil: Türkçe
 Özet:

Kütüphanecilik alanında öğretim görevlisi olan ve halk kütüphaneleri üzerine araştırmaları bulunan Bülent Yılmaz bu kitabında halk kütüphaneleri ile okuma alışkanlığı arasındaki ilişkiyi irdeliyor. Okuma alışkanlığı, halk kütüphaneleri, okuma alışkanlığında halk kütüphanelerinin rolü, sonuç ve öneriler gibi bölümlerden oluşan eserde okuma alışkanlığının geliştirilmesinde yaş, cinsiyet, meslek, eğitim düzeyi, gelir düzeyi ve hatta TV izlemenin etkisi gibi başlıklarda da konu derinleştirilmiş. Yazar kitabında “Varlık nedeni hala okuma alışkanlığı olan halk kütüphanelerinin bu konudaki rollerinin yapısını irdelemek, onların bu sorunun çözümüne olan katkılarının boyutunu düşünülemeyecek kadar artıracaktır.” tespitini yapıyor. Ve yine sonuç bölümünde: “Okuma alışkanlığı sorununun temelinde, özellikle aile ve okul yaşamının çeşitli unsurlarında yoğunlaşan bireysel nedenlerle, kültür, eğitim, ekonomi, düşünce özgürlüğü ve kütüphaneler gibi olgulardan kaynaklanan toplumsal nedenler bulunmaktadır.” “Okuma alışkanlığı sorununun Türkiye’de aldığı biçimi, yazılı bir kültürün gerçekleştirilememiş olması, çarpık kentleşme, çağdaş bir ulusal kültür ve eğitim politika ve sistemin olmayışı, enflasyon ve gelir dağılımı dengesizliği, düşünce özgürlüğü ile ilgili sınırlar ve halk kütüphanelerinin(diğer kütüphane türleriyle birlikte) çağdaş ve işlevsel bir yapıya kavuşturulamamış olması gibi nedenler belirlemektedir. Sorunun Türkiye’deki en can alıcı noktası, aynı anlama gelmek üzere kaynağı, okuma’nın yaşamın doğal bir parçası olarak insani bir “değer” olamamasıdır.” görüşü yazarın konuya ilişkin tespitlerinden yalnızca birkaçıdır.


 Geri