Gösterilen: 21 | 23-23

Türkiye Okuma Kültürü Haritası Araştırması (2011)

02/04/2021
0

Ülkemizdeki okur profili ve eğilimlerinin belirlenmesi, bilgiye erişimde dolaylı veya dolaysız karşılaşılan sorunların giderilmesine ilişkin çözüm yollarının saptanması, ilgili kurum ve kişilere önerilerde bulunulması, toplumdaki kütüphane algısının belirlenmesi, Bakanlığımıza bağlı …