Geri

Akademik İngilizce Kursu

Oku Okut Akademi
Ücretsiz
kurs-afis 2

Gereklilikler

 • Eğitimlere düzenli katılım sağlaması zorunludur.
 • Eğitimlere 1. Kur’dan başlamak gereklidir. İlk 3 kuru tamamlayan öğrenciler, AYBÜ İİF’de yüz yüze yapılacak metin okuma derslerine katılabileceklerdir.

Temel Bilgiler

 • 5 kurun 52 hafta sürmesi planlanmıştır.
 • 1. Kur, 01 Ocak 2023’te başlayacak ve 5. Kur, 31 Aralık 2023 tarihinde sonra erecektir.

Hedef Kitle

 • AYBÜ İslami İlimler Fakültesi lisans öğrencileri ile  AYBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ile İslam Tarihi ve Sanatları" alanlarında lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrenciler kayıt yaptırabilirler.

Akademik İngilizce Kursu (Başlangıç: 01/01/2023 | Bitiş: 10/03/2024) *KAYIT SONA ERDİ

AYBÜ İslami İlimler Fakültesi ile Oku Okut Derneği iş birliğinde 5 kur halinde Akademik İngilizce Kursu düzenlenmiştir. Temel İngilizce düzeyindeki 1. Kur, 01 Ocak 2023 tarihinde  başlayacak ve ilahiyat alanına akademik metinlerin okunacağı 5. Kur, 10 Mart 2024’te sona erecektir.

Eğitim Bilgilendirme Toplantısı: 27/12/2022  Saat:21:00  | Çevrim İçi | Zoom

Ücret Bilgisi: Eğitim programına katılım, ücretsizdir.

Hedef Kitle: AYBÜ İslami İlimler Fakültesi lisans öğrencileri ile AYBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ile İslam Tarihi ve Sanatları” alanlarında lisansüstü eğitimlerine devam eden istekliler kayıt yaptırabilirler.

Eğitimin Amacı: Akademik İngilizce Kursu’nun amacı, lisan eğitimi sonunda yüksek lisans ve doktora yapmayı hedefleyen AYBÜ İİF öğrencileri ile “Temel İslam Bilimler, Felsefe ve Din Bilimler ile İslam Tarihi ve Sanatları” alanlarında AYBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde lisansüstü eğitimlerini sürdüren öğrencilerin başlangıç düzeyinden başlayarak ilahiyat alanına dair akademik metin okuma ve anlama becerilerini artırmak ve öğrencileri YDS/YÖKSİL sınavlarına hazırlamaktır.

Düzey: Kurs, daha önce İngilizce kursuna gitmeyen öğrenciler dikkate alınarak Temel İngilizce Kuru’ndan başlayacak ve 4.-5. Kurlarda akademik metin okuma düzeyine kadar devam edecektir.

Kurs Süresi:  5 kurun 52 hafta sürmesi planlanmıştır. 1. Kur, 01 Ocak 2023’te başlayacak ve 5. Kur 10 Mart 2024 tarihinde sonra erecektir.

Gereksinimler:

 • Eğitimlere düzenli katılım sağlaması zorunludur. Devam durumu ve sınav başarı düzeyi, Oku Okut Akademi “Akademik İngilizce Kursu” sayfasından online olarak takip edilecektir.
 • Eğitimlere 1. Tur’dan başlamak gereklidir. İngilizce dil düzeyi daha ileri seviyede olanlar kurlarda daha hızlı ilerleyebilirler.
 • İlk 3 turu tamamlayan öğrenciler için AYBÜ İİF’de yüz yüze akademik metin okuma dersleri düzenlenecektir (4. – 5. Kur).

Değerlendirme: Her kurun sonunda “Kurs Tamamlama Sınavı” yapılacaktır. Sınavlarda 70 ve üzeri puan alınması başarı için zorunludur.

Sertifika: Kursa düzenli devam eden, sınavlarda 70 ve üzeri puan alarak başarılı olanlara, Oku Okut Akademi tarafından düzenlenen katılım sertifikası verilecektir.

 

Öğrencilerin Kazanımlar:

 • Temel seviyede İngilizce cümleleri kurabilirler (1.-2. Kur).
 • Temel seviyede kurulan İngilizce cümleleri anlayabilir (1.-2. Kur).
 • Günlük konuşmada karşılaşacağı durumlarda İngilizce iletişim kurabilirler (1.-3. Kur).
 • YDS/YÖKDİL sınavlarından 45-55 arası puan alabilirler (2-3. Kur).
 • YDS/YÖKDİL sınavlarından 55-75-arası puan alabilirler (4.-5. Kur).
 • İlahiyat kavramlarını içeren akademik metinleri okuyup anlayabilirler (4.-5. Kur).
 • İlahiyat alanında İngilizceyi daha aktif kullanabilir (4.-5. Kur).
 • Akademik İngilizcede sık kullanılan 3.000 kelimeyi öğrenirler (4.-5. Kur).

Eğitim Programı:

1.              Kur Ders Saati Eğitim Türü
Temel İngilizce Eğitimi **

Başlangıç: 1 Ocak 2023

Bitiş: 13 Mayıs 2023

Bitirme Sınavı: 18 Haziran  2023

Sınav Saati: 14:00

79 Ders / 18 Hafta Çevrim İçi Bireysel Öğrenme
2.              Kur Ders Saati Eğitim Türü
İngilizce (A1) *

Başlangıç: 01 Temmuz 2023

Bitiş Tarihi: 13 Ağustos 2023

Bitirme Sınavı: 13 Ağustos 2023

Sınav Saati: 14:00

14 Ders / 6 Hafta Çevrim İçi
3.              Kur Ders Saati Eğitim Türü
İngilizce (A2) *

Başlangıç: 14 Ağustos 2003

Bitiş Tarihi: 10 Eylül 2023

Bitirme Sınavı: 10 Eylül 2023

Sınav Saati: 14:00

8 Ders / 4 Hafta Çevrim İçi
4.              Kur Ders Saati Eğitim Türü
İngilizce Metin Okumaları-1**

Başlangıç: 18 Eylül 2023

Bitiş Tarihi: 10 Aralık 2023

Bitirme Sınavı: 10 Aralık 2023

Sınav Saati: 14:00

12 Ders / 12 Hafta Yüz Yüze
5.              Kur Ders Saati Eğitim Türü
İngilizce Metin Okumaları-2 **

Başlangıç: 11 Aralık 2023

Bitiş Tarihi: 10 Mart 2024

Bitirme Sınavı: 17 Mart 2024

Sınav Saati: 14:00

 

12 Ders / 12 Hafta Yüz Yüze

* BTK Akademi sertifikalı.

** Oku Okut Akademi sertifikalı.

*** 4. ve 5. Kur’da Encyclopedia of Islam‘dan aşağıda belirtilen maddeleri okunacaktır. Okunacak maddeler, ders sayfasında tam metin olarak erişime açılmıştır.

4. KUR: İNGİLİZCE METİN OKUMALARI-1 | 12 DERS / 12 HAFTA
1. Ders: Okunacak Metin- ‘Islām’ – Encyclopedia of Islam
2. Ders: Okunacak Metin- ‘Muḥammad’ – Encyclopedia of Islam
3. Ders: Okunacak Metin- ‘Biography of the Prophet’ – Encyclopedia of Islam
4. Ders: Okunacak Metin- ‘Ḥadīth’ – Encyclopedia of Islam
5. Ders: Okunacak Metin- ‘Muṣḥaf’ – Encyclopedia of Islam
6. Ders: Okunacak Metin- ‘Angels’ – Encyclopedia of Islam
7. Ders: Okunacak Metin: ‘Eschatology’ – Encyclopedia of Islam
8. Ders: Okunacak Metin- ‘Education, General (Up to 1500)’ – Encyclopedia of Islam
9. Ders: Okunacak Metin- ‘Bayt al-Ḥikma’ – Encyclopedia of Islam
10. Ders: Okunacak Metin- ‘Creed’ – Encyclopedia of Islam
11. Ders: Okunacak Metin- ‘ʿAlī b. Abī Ṭālib’ – Encyclopedia of Islam
12. Ders: Okunacak Metin- ‘Abū Ḥanīfa’ – Encyclopedia of Islam

5. KUR: İNGİLİZCE METİN OKUMALARI-2 | 12 DERS / 12 HAFTA
1. Ders: Okunacak Metin- ‘Atheism (Premodern)’ – Encyclopedia of Islam
2. Ders: Okunacak Metin- ‘Fiqh, faqīh, fuqahāʾ’ – Encyclopedia of Islam
3. Ders: Okunacak Metin- ‘Attributes of God’ – Encyclopedia of Islam
4. Ders: Okunacak Metin- ‘Dār al-Islām and dār al-ḥarb’ – Encyclopedia of Islam
5. Ders: Okunacak Metin- ‘al-Fātiḥa’ – Encyclopedia of Islam
6. Ders: Okunacak Metin- ‘Belief and Unbelief’ – Encyclopedia of Islam
7. Ders: Okunacak Metin- ‘al-Bukhārī’ – Encyclopedia of Islam
8. Ders: Okunacak Metin- ‘Aḥmad b. Ḥanbal’ – Encyclopedia of Islam
9. Ders: Okunacak Metin- ‘Ethics in philosophy’ – Encyclopedia of Islam
10. Ders: Okunacak Metin- ‘al-Fārābī’ – Encyclopedia of Islam
11. Ders: Okunacak Metin- ‘Intellect in Ṣūfism’ – Encyclopedia of Islam
12. Ders: Okunacak Metin- ‘İmam Hatip Schools’ – Encyclopedia of Islam

 

Eğitim Koordinatörleri:

Dr. Fatih Kanca | AYBÜ İİF Dekan Yardımcısı

Dr. Abdullah Demir | AYBÜ İİF Öğr. Ü. –  Oku Okut Derneği & Akademi YK Başkanı

Eğitim Detayı

 • Dersler 104
 • Sınavlar 5
 • Süre 52 Hafta
 • Seviye Başlangıç
 • Dil İngilizce
 • Öğrenciler 269
 • Sertifika Evet
 • Değerlendirme Evet

Ankara Yıldırım Beyazıt Ü İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Aslen Yozgatlı olan Demir, 1980 yılında Kırşehir’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kırıkkale’de tamamladı. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2002). Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Mâtürîdî Kelâm Ekolünde Mukallidin İmanı” adlı teziyle yüksek lisansını (2006), “Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi” adlı araştırmasıyla da Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı (2014).Diyanet İşleri Başkanlığı’nda imam-hatip, Kur’ân kursu öğreticisi, vaiz ve cezaevi vaizi olarak çalıştı (2003-2010). Akabinde Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak görev yaptı (2011-2017). 2015-2016 yıllarında The University of Nottingham’da doktora sonrası araştırmasını yürüttü ve hâlen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde Kelâm Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Demir, 2016-2019 yıllarında Cumhuriyet İlahiyat Dergisi’nin ve 2018-2020 yıllarında ise İngilizce olarak yayımlanan ULUM Journal of Religious Inquiries’ın editörlüğünü yürütmüştür. Hâlen 2019’da başladığı Eskiyeni dergisi editörlüğünü sürdürmektedir. Demir, Türkiye merkezli ilk ve tek yerli-milli akademik yazım ve kaynak gösterme sistemi İSNAD’ı 2018 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi desteği ile geliştirerek ücretsiz olarak kullanıma sunmuştur. Demir; Ebû İshak es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi, İSNAD Atıf Sistemi, Ceza İnfaz Kurumları Din Hizmetleri Rehberi ve Dini Değerleri İle Diyarbakır adlı kitapların yazarıdır. Hanefî-Matürîdî din anlayışı konusunda akademik yayınları bulunmakta ve bu alanda çalışmalarına devam etmektedir.
Dr. Arif Bakla 1978 yılında Kırşehir’in Kaman ilçesinde doğmuştur. İlkokul ve ortaokulu Kaman’da tamamladıktan sonra Çankırı Anadolu Öğretmen Lisesi’ni kazanmış ve burada öğretmenlik mesleğine ilgi duymaya başlamıştır. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. MEB’de öğretmenlik yapmış ve okutman olarak Selçuk Üniversitesi’ne girmiştir. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde kurucu öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 2015 yılında TÜBİTAK bursu ile Iowa State Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Uygulamalı Dilbilim ve Teknoloji Bölümü’nde ziyaretçi bilim insanı olarak görev yapmış ve burada araştırmalar yürütmüştür. Halihazırda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çalışma alanı teknoloji destekli yabancı dil öğretimi ve teknoloji destekli araştırma yöntemleridir. Ayrıca akademik yazma, okuma ve okuma öğretimi konularında araştırmalar yapmakta ve dersler vermektedir. Bilgisayar destekli nitel veri analizi konusunda kalkınma ajansları da dahil olmak üzere çeşitli kurumlarda eğitimler vermiş ve uluslararası toplantılarda çalıştaylar yapmıştır. Dr. Bakla’nın yöntembilimsel uzmanlık alanı karma araştırmalar, nitel araştırmalar ve bilgisayar destekli nitel veri analizidir. Son yıllarda Language Learning & Technology, ReCALL, Computers & Education, Qualitative Research, Instructional Science and Australian Journal of Education gibi etki faktörü yüksek ve alanda ilk sıralarda yer alan uluslararası dergilerde yayınlar yapmıştır. NVivo ile Nitel Veri Analizi başta olmak İngilizceden Türkçeye çeviri çalışmaları yapmıştır. Ayrıca çeviri programları konusuna ilgi duymaktadır ve Putting Pen to Paper: Academic Paragraph Writing adlı kitabın yazarıdır.
Doç. Dr. Harun Şahin
1990'da Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1990-1993 yılları arasında memuriyet ve öğretmenlik görevlerinde bulundu. Akademik çalışmalarına 1990 yılında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tefsir Yüksek Lisans çalışmalarıyla başlayan ŞAHİN 1993'te bu çalışmalara devam ederken TC. YÖK tarafından 1993 yılında açılan YLS Yurtdışı Sınavı sonucu Yüksek Lisans ve Doktora yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildi (1994). 1994 yılında Teksas eyaletinin başkenti Austin’da (The University of Texas at Austin) “Verb + Preposition Idioms in the Surat al-Yusuf in the Qur’an” (1996) adlı Yüksek Lisans Teziyle Master derecesi almıştır. 1996 yılında yine aynı üniversitede başladığı doktora çalışmalarını “A Textual Analysis of The Concepts Laid Down In the First Verses of Qur’anic Revelation: Language and Meaning” (2001) adlı Doktora teziyle 2001 yılında tamamlamıştır. Halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tefsir Anabilim Dalı Başkanı ve Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. “A Textual Analysis of The Concepts Laid Down In the First Verses of Qur’anic Revelation: Language and Meaning” adlı kitabı (2018), ve “Kur’an’ın Realist Ahlak İnşası” (2018) adlı iki kitabı yayınlanmıştır. İyi derecede İngilizce ve Arapça bilen ŞAHİN'in; Kur’an, Tefsir, Semantik - Anlambilim, Batıda Kur’an Çalışmaları, Cihad, / Ahlak, Ahlak / Fıtrat ilişkisi ile ilgili kitapları, kitap bölümleri, makaleleri ve tebliğleri bulunmaktadır. Alanı ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı (Amerika Birleşik Devletleri, Polonya, Bosna Hersek, Makedonya, Filistin, Özbekistan) da akademik çalışma / eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmuştur.

Öğrenciler