Geri

Akaid: İslam İnanç Esasları

Kullanıcı Profil Resmi
Ücretsiz
akaid
Ücretsiz

Akaid : İslam İnanç Esasları | Dr Abdullah DEMİR | AYBÜ İİF

1- Dinin Tanımı

Din sözcüğünün anlamı nedir?

Herkesin kabul ettiği bir din tanımı yapmak mümkün mü?

Sevgili Peygamberimiz dini nasıl tanımlamıştır?

İslam âlimleri dini nasıl tanımlamıştır?

2- Dinlerin Sınıflandırılması

Dinler nasıl sınıflandırılır?

Dinler hak, gerçek olup olmamasına göre nasıl sınıflandırılmaktadır?

Hak dinin kapsamı nedir?

Dinde Peygamberlerin rolü nedir?

3- Hak Dinin Bireye ve Topluma Katkıları

Hak dinin, semavî dinlerin bireye ve topluma katkıları nelerdir?

Zamanın ilerlemesi, bilim ve teknolojinin gelişmesi ile dinler sona erer mi?

4- İslam Tevhid ve Güzel Ahlak Dinidir

5- İslam, barışı savunur; zulme karşı durur

6- İslam, Allah’a Teşekkür Edilmesini Över; Nankörlüğü Yerer

7- İslam’ın İnançla İlgili Temel Özellikleri

8- İslam’ın İbadet Hayatıyla İlgili Temel Özellikleri

9- İslam’ın Ahlak ve Sosyal Hayatla İlgili Temel Özellikleri

10- Âmentü: İman Esasları

 

Eğitim Detayı

  • Dersler 12
  • Sınavlar 0
  • Süre Ömür Boyu Erişim
  • Seviye Başlangıç
  • Dil İngilizce
  • Öğrenciler 24
  • Sertifika Hayır
  • Değerlendirme Evet
Dr. Abdullah Demir

Ankara Yıldırım Beyazıt Ü İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Aslen Yozgatlı olan Demir, 1980 yılında Kırşehir’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kırıkkale’de tamamladı. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2002). Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Mâtürîdî Kelâm Ekolünde Mukallidin İmanı” adlı teziyle yüksek lisansını (2006), “Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi” adlı araştırmasıyla da Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı (2014).Diyanet İşleri Başkanlığı’nda imam-hatip, Kur’ân kursu öğreticisi, vaiz ve cezaevi vaizi olarak çalıştı (2003-2010). Akabinde Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak görev yaptı (2011-2017). 2015-2016 yıllarında The University of Nottingham’da doktora sonrası araştırmasını yürüttü ve hâlen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde Kelâm Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Demir, 2016-2019 yıllarında Cumhuriyet İlahiyat Dergisi’nin ve 2018-2020 yıllarında ise İngilizce olarak yayımlanan ULUM Journal of Religious Inquiries’ın editörlüğünü yürütmüştür. Hâlen 2019’da başladığı Eskiyeni dergisi editörlüğünü sürdürmektedir. Demir, Türkiye merkezli ilk ve tek yerli-milli akademik yazım ve kaynak gösterme sistemi İSNAD’ı 2018 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi desteği ile geliştirerek ücretsiz olarak kullanıma sunmuştur. Demir; Ebû İshak es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi, İSNAD Atıf Sistemi, Ceza İnfaz Kurumları Din Hizmetleri Rehberi ve Dini Değerleri İle Diyarbakır adlı kitapların yazarıdır. Hanefî-Matürîdî din anlayışı konusunda akademik yayınları bulunmakta ve bu alanda çalışmalarına devam etmektedir.