Geri

Matüridilik Konferansları

Oku Okut Akademi
Ücretsiz
Ücretsiz

‘Matüridilik Konferansları’ serisinde, doktorasını Matüridilik özelinde bir konuda tamamlamış kıymetli araştırmacılar konuk edilerek değerli birikimlerinden istifade edilecektir. Konferanslar  her Cumartesi 21:00-22:30 saatleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek, Oku Okut TV’den de canlı yayımlanacaktır. Çevrim içi katılım 100 kişi ile sınırlıdır.

Matüridilik Konferansı-1

İmam Mâtürîdî’nin Fikri Arka Planı

Dr. Ahmet Ateşyürek | Amasya Üniversitesi

19 Şubat 2022  | Cumartesi  21:00

Doktora Tezi: “Ebû Mansûr el-Mâturîdî’nin Fikrî Arka Planı” (PDF)

Matüridilik Konferansı-2

İmam Mâtürîdî’ye Göre Kaza ve Kader

Prof. Dr. Harun Işık | Erciyes Üniversitesi

26 Şubat 2022  | Cumartesi  21:00

Doktora Tezi: “Maturidi’ye Göre Kaza ve Kader” (PDF)

Matüridilik Konferansı-3

Hanefî-Mâtürîdî Kelam Sisteminin Tasavvufla İlişkisi

Dr. Yunus Eraslan | Kilis 7 Aralık Üniversitesi

5 Mart 2022  | Cumartesi  21:00

Doktora Tezi: “Erken Dönemde Hanefi-Matüridi Kelam Sisteminin Tasavvufla İlişkisi” (PDF)

Matüridilik Konferansı-4

İmam Mâtürîdî’nin Tefsir Anlayışı

Prof. Dr. Ali Karataş | Sakarya Üniversitesi

12 Mart 2022  | Cumartesi  21:00

Doktora Tezi: “Mâtürîdî’nin Te’vîlâtü’l-Kur’ân’ında Kur’ân’ı Kur’ân’la Tefsir” (PDF)

Matüridilik Konferansı-5

İmam Mâtürîdî’nin İnsan Tasavvuru

Dr. Osman Nuri Demir | Ege Üniversitesi

19 Mart 2022  | Cumartesi  21:00

Doktora Tezi: “Mâtürîdî’de İnsan Tasavvuru” (PDF)

Matüridilik Konferansı-6

Ebû Hanîfe’den Mâtürîdî’ye Hanefî İtikadının Gelişim Süreci

Dr. Zekerya Sarıbulak | Hakkari Üniversitesi

26 Mart 2022  | Cumartesi  21:00

Doktora Tezi: “Ebû Hanîfe’den Mâtürîdî’ye Hanefî İtikadının Gelişim Süreci” (PDF)

Eğitim Detayı

 • Dersler 12
 • Sınavlar 0
 • Süre Ömür Boyu Erişim
 • Seviye Tüm Seviyeler
 • Dil Türkçe
 • Öğrenciler 135
 • Sertifika Evet
 • Değerlendirme Evet
Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde doğdu (1977). İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı (1994). On Dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (1999). On yılı aşkın bir süre Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmen olarak görev yaptı. “Süleyman Ateş’in Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri ve Tasavvufi Yönü” isimli tezi ile Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden yüksek lisans diploması aldı (2002). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Mâtürîdî’nin Te’vilâtü’l-Kur’ân’ında Kur’ân’ı Kur’ân’la Tefsir” teziyle doktorasını tamamladı (2011). Bartın ve Pamukkale Üniversiteleri’nde çalıştı. Bu görevleri esnasında dekan yardımcılığı görevinde de bulundu. Kale Meslek Yüksekokulu müdürü olarak çalıştı. Şu an Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde görev yapmaktadır. Karataş’ın Mart 2014’te “İmam Mâtürîdî’nin Kur’ân Anlayışı ve Kur’ân’ı Kur’ân’la Te’vîl Yöntemi” ve 2015’te “Tefsir Geleneğinde Rivayet” adlı kitapları yayımlandı. Alanıyla ilgili kitaplarda bölümler yazdı. Editörlüğünde yayınlanan kitapları bulunan Karataş’ın, uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır. Tefsir Araştırmaları Dergisi’nin (TADER) editörlüğünü de yürüten Karataş, 04.04.2016 yılında doçent unvanını aldı ve 5 Temmuz 2021'de profesörlük kadrosuna atandı.
1976 doğumlu olan Prof. Dr. Harun IŞIK eğitim-öğretim hayatının tümünü Kayseri’de geçirmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yaptığı sırada Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelam Anabilim Dalında “Fahrettin Râzî’ye Göre Allah!ın Varlığı ve Subûtî Sıfatları” isimli teziyle 2003 yılında yüksek lisansını; “Mâtürîdî’ye Göre Kaza ve Kader” adlı çalışmasıyla da 2011 tarihinde doktora programını tamamlamıştır. Doktora eğitimi esnasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan sınavı kazanarak 2007-2009 yılları arasında 16 ay süre ile İngiltere’de bulunmuştur. Bu süreçte University of Birmingham Theology and Religion bölümünde “What is the role of the chaplaincy in the delivery of restorative justice? The case of HMP Birmingham” adlı tez çalışması ile Master of Philosophy diploması almıştır. Işık, 2011 yılı sonunda Erciyes Üniversitesi bünyesinde akademik kadroya geçmiştir. 2012 yılında YÖK’e sunduğu “Tarihçesi, Felsefesi, İnanç Sistemi ve Ritüelleriyle Satanizm ve Eleştirisi” konulu proje kapsamında The Catholic University of America’da misafir öğretim üyesi sıfatıyla araştırmalarda bulundu. 2014 yılında doçent unvanı aldı ve aynı yıl kadroya atandı. 2018 yılında görev yaptığı üniversitenin BAP birimine sunduğu “18. Yüzyıldan günümüze Hint altkıtası’nda kelam çalışmaları: Hindistan Örneği” adlı proje kapsamında Hindistan’da bulunan Aligarh Muslim University’de misafir öğretim üyesi olarak araştırmalar yaptı. 2021 yılında Profesör kadrosuna atandı. Kelam ilminin yanı sıra ceza infaz kurumlarında din eğitim ve hizmetleri alanlarında yurt içi ve dışı sempozyum bildirileri, makaleleri ve kitapları bulunan Işık evli ve bir çocuk babasıdır.
Dr. Osman Nuri Demir Erzurum’da doğdu ve ilköğrenimini burada tamamladı. Daha sonra Adapazarı İ.H.Lisesi’nden, ve Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelâm Bilim Dalı’nda “Gazzâlî’de Kurtuluş Kavramı” isimli yüksek lisans tezini hazırladı. Sonrasında yine Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelâm Bilim Dalı’nda hazırladığı “Mâtürîdî’de İnsan Tasavvuru” başlığını taşıyan teziyle “Doktor” unvanını aldı. Dr. Demir halen Ege Üniversitesi Birgivi İslâmî İlimler Fakültesi Kelam ve İslâm Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Yayımlanmış telif/tercüme eserleri ve makaleleri bulunan Dr. Demir, Özlem Demir Hanımefendi ile evlidir ve Muhammed İkbal adında bir evladı bulunmaktadır.
1977 yılında Samsun’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimi Samsun’da tamamladı. 2000 yılında 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisans öğrenimini 2004 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasavvuf Ana Bilim Dalı’nda “Yakup Afvi'nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri” konulu teziyle tamamladı. 2019 yılında Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı’nda “Ebû Mansûr El-Mâturîdî’nin Fikrî Arka Planı” isimli teziyle doktor ünvanını aldı. 2009-2022 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen olarak görev yaptı. 2022 yılında Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı’na Dr. öğretim üyesi olarak atandı. Halen görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Öğrenciler

and ve 67 öğrenci kaydoldu.

  2 Yorum

 1. 19/03/2022

  Bizlere sunduğunuz bu imkan için teşekkürler.