Geri

Osmanlı Medreseleri & Avrupa Üniversiteleri

Kullanıcı Profil Resmi
Ücretsiz
M Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası Kopyası
Ücretsiz

Osmanlı Medreseleri ile Avrupa Üniversitelerinin Mukayesesi (1450-1600) 

Dr. Murat Çelik | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

17 Mart 2022 Perşembe 21:00

Bu konferansta Dr. Murat Çelik, Avrupa üniversiteleri ile Osmanlı medreselerini, bu kurumların sistematik bir karaktere kavuştuğu kritik zaman dilimi olan 1450-1600 arası dönemi merkeze alarak mukayeseli olarak anlatmıştır.

* Katılımcılara,  “Osmanlı Medreseleri ile Avrupa Üniversitelerinin İşleyişleri Bakımından Mukayesesi: 1450-1600” (PDF) adlı doktora tezini okumaları önerilir.

Osmanlı Medreseleri ile Avrupa Üniversitelerinin İşleyişleri Bakımından Mukayesesi: 1450-1600 adlı tez çalışması, Osmanlı Devleti’nin eğitim kurumlarından biri olan medreseler ve Avrupa üniversiteleri ile ilgilidir. Osmanlı Devleti’nin özellikle siyasî ve askerî tarihi hakkında meydana gelmiş yoğun ilginin bir benzeri Osmanlı Devleti’nin eğitim tarihi için henüz oluşmamıştır. Belki de en çok ilginin bu alan üzerinde yoğunlaşmasını beklemek doğru olacaktır. Zira Osmanlı Devleti’nin insan yetiştirmedeki beceri ve deneyimlerini irdelemeyi, bu hususları o devrin gerçekleri ve gelişmeleri içinde anlayıp sonraki kuşaklara aktarabilmeyi bilim dünyasının önceliklerinden görmek gerekir. Tezin cevap bulmayı hedeflediği temel soru, Osmanlı medreseleri ile Avrupa üniversitelerinin nasıl gelişim gösterdiği ve çevresel gelişmelere nasıl tepki gösterdiğidir. Söz konusu soruların cevapları kurumsallaşmaya başlayan medrese ve üniversitelerin hangi amiller ve etkiler karşısında şekillendiği ve bunun nasıl oluştuğu, dolayısıyla medreselerin nasıl kurulduğu ve işlediği, şekillendiği, çağdaşı olan Avrupa üniversiteleri ile kıyaslanarak cevaplandırılmaya çalışılmıştır.

Eğitim Detayı

  • Dersler 1
  • Sınavlar 0
  • Süre Ömür Boyu Erişim
  • Seviye Tüm Seviyeler
  • Dil Türkçe
  • Öğrenciler 112
  • Sertifika Hayır
  • Değerlendirme Evet