Geri

Tecvid Dersleri

Ücretsiz
Tecvid dersleri
Ücretsiz

Kur’ân-ı Kerîm’in kurallarına uygun biçimde okunmasına tecvid ile okuma denir. Sözlükte “bir şeyi güzel ve sağlam yapmak, onu süslemek” anlamındaki tecvîd kelimesi için “ifrat ve tefrite kaçmadan sıfatlarına uygun şekilde harfleri mahreçlerinden çıkarmak”, “Kur’an harflerinin mahreç ve sıfatlarının konu edildiği ilim”, “Kur’ân-ı Kerîm’i harflerin mahreç ve sıfatlarına riayet edip vakıf, vasıl, sekte vb. tilâvet kurallarına uyarak güzel ve hatasız okumayı öğreten ilim” gibi tanımlar yapılmıştır. Tecvid nazarî bilgilere dayanmakla birlikte pratik ve sanat yönü ön plana çıkar. Nitekim Birgivî tecvidi tarif ederken harflerin mahreç ve sıfatlarını hakkıyla telaffuz etme melekesinden söz etmiş, Keşfü’ẓ-ẓunûn’da tecvid mûsikiye benzetilip sadece bilginin yeterli sayılmadığı ve üzerinde alıştırmalar yapılarak kazanılacak bir meleke olduğu ifade edilmiş, tecvidin amelî yönünün ehlinden (fem-i muhsin) öğrenilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur (bk. “Tecvid“, DİA).  Bu ders, Öğr. Gör. Süleyman Kılıç tarafından hazırlanmıştır.

Eğitim Detayı

  • Dersler 24
  • Sınavlar 0
  • Süre Ömür Boyu Erişim
  • Seviye Tüm Seviyeler
  • Dil Türkçe
  • Öğrenciler 198
  • Sertifika Hayır
  • Değerlendirme Evet

1989 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde doğdu. İlk ve Ortaokulun ardından, 2008 yılında hafızlığını Küçükköy Kur'an Kursunda tamamladı. İstanbul'da alanının uzmanı hocalardan Ta'lim ve Tashihi Huruf dersleri aldı. Bu derslerin ardından Klasik Arapça eğitimi gördü. 2011 yılından 2020 yılına kadar Diyanet İşleri Başkanlığında görev yaptı. Yüksek lisans tezini 2019 yılında Kur'an-ı Kerim'i Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim dalında tamamladı. Halen Necmettin Erbakan Üniversitesi, Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat anabilim dalında Doktora eğitimine devam etmekte olup, 2021 yılı itibariyle Kırşehir Ahi Evran Ünv. İslami İlimler Fakültesinde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.