E-KÜTÜPHANE

Okuma Kültürü ve Okuma Alışkanlığına Dair Yayınlar ve Araştırmalar

Gösteriliyor 1-10 of 35 Kitaplar

Görüntü Yok Zotero: Bilimsel Araştırma Sürecinde Bireysel Kaynak Yönetimi Aracı
Kullanılan kaynakların belli bir düzen içerisinde belirtilmesi (kaynak gösterilmesi, atıf/dipnot verilmesi) için uluslararası birçok standart geliştirilmiştir ve bilimsel araştırmalarda bu…
Yayın Türü Kitap, Kılavuz Yazar Coşkun Polat – Kasım Binici İNDİR
Görüntü Yok Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) İstatistikleri 2019
Ülkemizde 2019 yılında 61 bin 512 kitap yayımlandı Yayımlanan materyallerin sayısı 2019 yılında, 2018 yılına göre %2,1 artarak 68 bin…
Yayın Türü TÜİK Haber Bülteni Yazar TÜİK İNDİR
Görüntü Yok Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) İstatistikleri 2018
Ülkemizde 2018 yılında 61 bin 265 kitap yayımlandı Yayımlanan materyallerin sayısı 2018 yılında, 2017 yılına göre %11,3 artarak 67 bin…
Yayın Türü TÜİK Haber Bülteni Yazar TÜİK İNDİR
Görüntü Yok Türkiye’de Kitap Okuma Alışkanlığı
Türkiye’de Kitap Okuma Alışkanlığı
Yayın Türü Kitap Yazar Bayram Servet İNDİR
Görüntü Yok Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu – 2021: Bildiri Özetleri Kitabı
Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu, Sosyal Bilimler alanında araştırmalarını sürdüren profesyoneller ile bu alanda eğitimlerine devam eden lisansüstü öğrencileri bir araya…
Yayın Türü Kitap Yazar Abdullah Demir İNDİR
Görüntü Yok Türkiye Okuma Kültürü Haritası Araştırması (2011)
Ülkemizdeki okur profili ve eğilimlerinin belirlenmesi, bilgiye erişimde dolaylı veya dolaysız karşılaşılan sorunların giderilmesine ilişkin çözüm yollarının saptanması, ilgili kurum…
Yayın Türü Rapor Yazar SONAR İNDİR
Görüntü Yok Türkiye Okuma Kültürü Araştırması 2019
Türkiye’de okuma kültürü araştırması veri ve analizlerinin paylaşıldığı bu rapor*, 15 yaş üstü nüfusun okuma alışkanlıklarını, kitap seçme, okuma ve…
Yayın Türü Yazar OKUYAY (Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma) Platformu İNDİR
Görüntü Yok Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bireyler ve kurumlar için önemli bir iletişim mecrası haline gelen sosyal medyanın doğru kullanımına yönelik bir rehber…
Yayın Türü Kılavuz Yazar T.C. İletişim Başkanlığı İNDİR
Görüntü Yok PISA 2018 Türkiye Ön Raporu
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından geliştirilen ve uluslararası ölçekte uygulanan bir izleme çalışmasıdır….
Yayın Türü Rapor Yazar MEB İNDİR
Görüntü Yok PISA 2015 Ulusal Raporu
Okuma becerileri, öğrencilerin yazılı bilgiyi gerçek durumlarda kullanma becerisi üzerinde odaklanmaktadır. PISA araştırmasında okuma becerileri; “kişinin topluma katılmak, potansiyelini ve…
Yayın Türü Rapor Yazar MEB İNDİR