Geri
Görüntü Yok

Türkiye Okuma Kültürü Araştırması 2019

 Yazar: OKUYAY (Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma) Platformu  Eser Türü:  Yayınevi: Türkiye Yayıncılar ve Yayın Dağıtımcıları Birliği Derneği  Yayın Yılı: 2019  ISBN: 9789753650298  Sayfa Sayısı: 100  Ülke: Türkiye  Dil: Türkçe
 Özet:

Türkiye’de okuma kültürü araştırması veri ve analizlerinin paylaşıldığı bu rapor*, 15 yaş üstü nüfusun okuma alışkanlıklarını, kitap seçme, okuma ve satın alma davranışlarını, sosyal medya, televizyon vb. alışkanlıklarını anlamak; kitaba erişim, kütüphane kullanımı, fuar ziyareti konularındaki düşüncelerini öğrenmek ve okuma kültürünü yaygınlaştırma konusunda yapılması gerekenleri ortaya koymak için hazırlanan sorular aracılığıyla elde edilen verilerden oluşmaktadır. Bu rapor, Türkiye’de uzun zamandır yapılmayan okuma kültürü araştırmasının yenilenmesi sonucunda elde edilen bilgileri ortaya çıkardığı için büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Mevcut durumu saptamak, okuma kültürünün yaygınlaştırılması için yapılması gerekenleri belirlemek ve okuma kültürünün teşvik edilmesi için fırsatlar konusunda önerilerde bulunmak amacıyla hazırlanan bu çalışma başta yayıncılık paydaşları olmak üzere, okuma kültürüyle ilgili olan tüm kişi ve kurumlar için yol gösterici olacaktır.

* Araştırma OKUYAY (Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma) Platformu için Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından hibe merciinin kuralları doğrultusunda yapılan ihale sonucu KONDA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’ne yaptırılmıştır


 Geri