Oku Okut Derneği

www.okuokut.org

2852
Kursiyer & Öğrenci
93
Gönüllü Akademisyen
427
Etkinlik
96
Kurs & Okuma Kulübü

“Vizyonumuz; okuma alışkanlığı kazandırmada ve kitap okumayı desteklemede Türkiye’nin KIZILAY’ı olmaktır.”

Abdullah Demir | Genel Başkan


MİSYONUMUZ & VİZYONUMUZ

Oku Okut Derneği‘nin misyonu; kendini, tarihini, kültürünü ve dünyayı bilme yolunda olan öğrencilerimize, bilimsel veriler ve uluslararası başarılı uygulama örnekleri perspektifinde okuma alışkanlığı kazandırmak  ve bu alışkanlığın tüm toplumda yaygınlaşmasını sağlamaktır.

Oku Okut Derneği‘nin hedef kitlesi; öncelikle öğrencilerimiz, vatandaşlarımız ve yurt dışında yaşayan soydaşlarımızdır.

Oku Okut Derneği‘nin kapsama ve hizmet alanı; yapay zekâ ve çevrim içi teknolojik imkânlarla yakın planda Türkiye, gelecekte tüm dünyadır.

Oku Okut Derneği‘nin vizyonu; okuma alışkanlığı kazandırmada ve kitap okumayı desteklemede Türkiye’nin KIZILAY’ı olmaktır.

Oku Okut Derneği‘nin  amacı, öğrencilere “kitap okuma alışkanlığı” kazandırmak ve bu alışkanlığı toplumda yaygınlaştırmak amacıyla kapsamlı akademik araştırmalar yaparak her durum için özel “okuma projeleri” üretmektir. Yürütülecek projelerle eğitim-öğretimin her kademesindeki öğrenciler için kitaplarla buluşma imkânları oluşturulacaktır. Okuma-anlama becerilerinin geliştirilmesi için her okuyucuya yapay zekâ ve eğitim danışmanları aracılığıyla rehberlik hizmeti verilecektir. Ayrıca alanında uzman öğretim üyelerinin danışmanlığında ilkokul, ortaokul, lise, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik çevrim içi okuma kulüpleri oluşturularak öğrencilerin yazarlarla buluşması sağlanacaktır. Proje kapsamında gayretli ve başarılı olan öğrencilerin ödüllendirilmesi; maddi imkânı kısıtlı olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ücretsiz çevrim içi canlı destek kurslarının düzenlenmesi de hedeflenmektedir.

Oku Okut Derneği‘nin projelerine ve sunduğu hizmetlere katılım tamamen ücretsizdir ve www.okuokut.org adresinden kayıtla gerçekleşmektedir.

TEMEL İLKELERİMİZ

Oku Okut Derneği, uluslararası kurumsal yönetim ana ilkeleri olan ve aşağıda belirtilen prensiplerine bağlı kalarak etik değerler çerçevesinde hizmet sunmayı taahhüt eder:

Ayırım Gözetmemek: Oku Okut Derneği; milliyet, ırk, dinî inanç, sınıf veya siyasi düşünce farkı gözetmez. Eğitim-öğretimi destekler; topluma okuma alışkanlığı kazandırmak ve okuma alışkanlığını geliştirmek için çalışır.

Tarafsızlık: Oku Okut Derneği; düşmanlıklara taraf olmaz. Hiçbir zaman din, ırk, siyasi ve ideolojik nitelikteki ihtilaflara girmez.

Bağımsızlık: Oku Okut Derneği, bağımsız bir kuruluştur. Eğitim-öğretimin desteklemesine ve okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetlerde kamu kurum ve kuruluşlarının yardımcısıdır.

Şeffaflık: Oku Okut Derneği; Dernek ile ilgili mali, ayni ve iktisadi konularda yeterli, doğru ve kıyaslanabilir bilgiyi zamanında, somut ve anlaşılabilir bir şekilde kamuoyuna web sitesinden açıklar.

Hesap Verebilirlik: Oku Okut Derneği, yönetime ilişkin kural ve sorumluluklarını açık bir şekilde tanımlar ve bu sorumluluklar çerçevesinde şeffaflık ve kamuoyuna açıklık ilkesini benimser.

Sorumluluk: Oku Okut Derneği; faaliyet ve hizmetlerini ulusal ve uluslararası ilgili mevzuata, kurum içi düzenlemelere, toplumsal ve etik değerlere uygun olarak gerçekleştirir.

Adalet ve Eşitlik: Oku Okut Derneği yönetimi; tüm faaliyetlerinde üçüncü şahıslara karşı eşit davranmayı ve önyargısız yaklaşmayı benimser.

Etik Değerlere Saygı: Oku Okut Derneği; etik değerlere saygılıdır ve faaliyetlerinde etik değerlere uygunluğu gözetir.

YÖNETİM KURULUMUZ

WhatsApp Image 2020-11-22 at 17.13.48

Mustafa BÜLBÜL

Sayman & Yönetim Kurulu Üyesi
WhatsApp Image 2021-01-01 at 18.37.43

Dr. Ömer Faruk SÖYLEV

Yönetim Kurulu Üyesi (Y)
hakan

Dr. Hakan HEMŞİNLİ

Yönetim Kurulu Üyesi (Y)
WhatsApp Image 2020-12-27 at 23.00.57

Dr. Ayşe Mine AKAR

Yönetim Kurulu Üyesi (Y)
WhatsApp Image 2020-12-27 at 22.53.21

Dr. Mustafa DEMİRCİ

Yönetim Kurulu Üyesi (Y)
WhatsApp Image 2020-11-22 at 17.07.02

Doç. Dr. Arif BAKLA

Genel Başkan Yardımcısı & Yönetim Kurulu Üyesi
WhatsApp Image 2020-12-17 at 02.08.50 (1)

Doç. Dr. Behlül TOKUR

Genel Başkan Yardımcısı & Yönetim Kurulu Üyesi
m.ali.simsek

Prof. Dr. M. Ali ŞİMŞEK

Kurucular Kurulu Üyesi
WhatsApp Image 2021-03-13 at 05.26.34

Prof. Dr. Celal DEMİR

Yönetim Kurulu Üyesi
AD 300ı

Dr. Abdullah DEMİR

Genel Başkan
WhatsApp Image 2020-12-19 at 00.21.09 (1)

Dr. Fatih KALECİ

Yönetim Kurulu Üyesi (Y)
WhatsApp Image 2020-11-21 at 02.51.42

Prof. Dr. Mustafa KOÇ

Yönetim Kurulu Üyesi (Y)
WhatsApp Image 2021-01-01 at 18.47.06

Dr. Emrullah KILIÇ

Genel Sekreter & Yönetim Kurulu Üyesi

DENETİM KURULU

3

Dr. İrfan ERDOĞAN

Denetim Kurulu Üyesi (Y)
2

Dr. Yüksel SALMAN

Denetim Kurulu Üyesi (Y)
1

Doç. Dr. Mehmet Ata AZ

Denetim Kurulu Üyesi (Y)
1

Doç. Dr. Cafer ACAR

Denetim Kurulu Üyesi
WhatsApp Image 2020-12-27 at 22.07.49

Prof. Dr. Mehmet BAKTIR

Denetim Kurulu Başkanı
WhatsApp Image 2021-01-01 at 18.42.51

Dr. Recep YÜCEDOĞRU

Denetim Kurulu Üyesi