Geri
WhatsApp Image 2021-03-13 at 05.26.34

Prof. Dr. Celal DEMİR

Yönetim Kurulu Üyesi

1985’te  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. Bir süre  Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak görev yaptı. Üniversitedeki görevine 1994’te Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde  araştırma görevlisi olarak başladı.  Yüksek lisansını ve doktorasını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. 1997’de “Atatürk Döneminde Bir ve İki Devreli Liselerde Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi ve Öğretimi” başlıklı  teziyle  Türkçe Eğitimi ve Öğretimi doktoru oldu. Aynı yıl Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne  yardımcı  doçent olarak atandı. 2002’de Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi  Bölümü’ne geçti.  2009’da Yeni Türk Dili Doçenti,  2015’te Profesör oldu. Hâlen Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi  Bölümü’nde  öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Celal DEMİR Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesidir.  Geniş bilgi için  http://afegitim.aku.edu.tr/

 

1.     Eğitim Bilgileri: 

a.     Ortaokul Adı ve Mezuniyet Tarihi:  Akdağmadeni Ortaokulu 1974

b.     Lise Adı ve Mezuniyet Tarihi: Bursa Süleyman Çelebi Lisesi 1978

c.     Lisans Programının Üniversite ve Bölüm Olarak Adı ve Mezuniyet Tarihi: Ondokuzmayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi TDE Eğitimi Bölümü -1985

d.     Yüksek Lisans Programının Üniversite ve Bölüm Olarak Adı ve Mezuniyet Tarihi:

Gazi Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi ABD- 1993

e.     Doktora Programının Üniversite ve Bölüm Olarak Adı ve Mezuniyet Tarihi:     Gazi Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi ABD- 1997

2.     Mesleki Deneyim:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,  Arş. Gör.  (1995-1997)

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,  Yrd. Doç. Dr. (1997-2002)

Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Yrd. Doç. Dr. (2002-2010)

Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Doç. Dr. (2010-2015)

Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Prof. Dr.  (2015- 2020)

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Mehmet Çekiç Ortaokulu, Türkçe Öğretmeni

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Mamak İmam Hatip lisesi, Edebiyat Öğretmeni

Milli Eğitim Bakanlığı Adıyaman Lisesi, Edebiyat Öğretmeni

Bu kısmında en son çalışılan kurumdan başlayarak geriye doğru görev yapılan kurumları, görev yapılan tarih aralığını, kurumun bulunduğu ili ve çalışılan pozisyonu belirtir şekilde yazılmalıdır. (SGK/Hitap Dökümünün bir nüshası başvuru esnasında Başkanlığa sunulacaktır.)

3.     Yaptığı Çalışmalar ve Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1-DEMİR Celal,  (2007).  Türkiye Türkçesinde İsim Tamlamasını Oluşturan Ögelerin Söz Dizimsel ve Anlamsal Özellikleri.  Turkish Studies, 2(4), 1135-1141. (Yayın No: 865478)

2- DEMİR Celal,  Karakaş Yıldırım Özge (2019).  Türkçede Metaforlar ve Metaforik Anlatımlar.  Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(4), 1085-1096. (Kontrol No: 5802170)

3- DEMİR Celal,  (2018).  Okullarımızda Yazım Eğitimi ve Sorunları Üzerine.  Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(3), 121-135., Doi: 10.32709/akusosbil.484300 (Kontrol No: 4735197)

4-DEMİR Celal,  (2016).  Türkçe Eğitim Öğretim Programları ve Temel Söz Varlığı.  Milli Eğitim(210), 141-161. (Kontrol No: 3301294)

5- DEMİR Celal,  (2011).  Köl Tigin ve Bilge Kağan Kitabelerindeki Bir Cümle Üzerine.  Dil ve Edebiyat Araştırmaları(3), 135-148. (Kontrol No: 865899)

6- DEMİR Celal,  (2010).  Türkçede Tanım Cümleleri.  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten, 2007(2) (Kontrol No: 865542)

7- DEMİR Celal,  (2008).  Türkçe Dil Bilgisinde Terminoloji Sorunu.  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten, 2006(1), 35-46. (Kontrol No: 865576)

8- DEMİR Celal,  (2008).  Türkçede Deyimlerin Söz Dizimsel Özellikleri.  Türk Dili(677), 428-444. (Kontrol No: 865858)

9-DEMİR Celal, (2007).  Türkiye Türkçesi Gramerlerinde İsim Tamlaması Sorunu ve Bir Tasnif Denemesi.  Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 7(1), 27-54. (Kontrol No: 865619)

10-DEMİR Celal, YAPICI MEHMET (2007).  Ana Dili Olarak Türkçenin Öğretimi ve Sorunları.  Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 187-203. (Kontrol No: 865728)

11- DEMİR Celal,  (2006).  Türkçe Edebiyat Eğitimi ve Kişisel Kelime Serveti.  Millî Eğitim(169), 207-225. (Kontrol No: 865794)

12- DEMİR Celal, (2003).  Türkçe Öğretiminde Zarf Tümleçleri.  Türk Bilimi Araştırmaları, Türkçenin Öğretimi Özel Sayısı (Kontrol No: 865916)

13- DEMİR Celal, (1999).  Türk Eğitim Sisteminde Zorunlu Temel Eğitimin Tarihî Gelişimi.  Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 155-170. (Kontrol No: 865830)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1- DEMİR Celal, (2019).  Âşık Veysel’in Metafor Dünyası,  Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5804628)

2- DEMİR Celal, Dadaş Ezgi, (2019).  Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Noktalama İşaretleri Eğitimi.  Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu Dil – Tarih – Coğrafya (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5804578)

3- DEMİR Celal, (2019).  Türkçe Öğretiminde Ders Kitabının Yeri ve Önemi.  XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5802482)

4- DEMİR Celal, (2019).  XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu’nun Ardından.  XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5804748)

5- DEMİR Celal,  Dadaş Ezgi (2019).  Yazım Eğitimimiz ve Sorunlarımız.  II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 482-495. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5803283)

6-DEMİR Celal, (2018).  Dîvânu Lûgâti’t-Türk’ün Pedagojik Özellikleri.  Türk Halklarının Türkçe İlk Yazılı Eserleri Uluslararası Sempozyumu, 133-139. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4730719)

7- DEMİR Celal, (2018).  Türkçede Dinleme Kültürüve “Kulak”La İlgili Metaforlar.  XIII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, 696-702. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4733910)

8- DEMİR Celal,  (2017).  Terimlerin Akademik Öğrenme Üzerindeki Olumlu ve Olumsuz Etkileri.  Ix. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4110050)

9- DEMİR Celal, Yemenici Aliye İlkay (2017).  Bolvadin Yöresi Atasözlerinde Pedagojik Özellikler.  Uluslararası Bolvadin Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4107178)

10- DEMİR Celal, (2017).  Değerler Eğitimi ve Ders Kitaplarına Girecek Metinlerin Seçimi.  Xıı. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, 691-694. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4110594)

11- DEMİR Celal, (2017).  Türk Kültür Coğrafyasının Öğretimi ve Ders Kitapları.  I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 1-2. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4111063)

12- DEMİR Celal, (2015).  Hoca Ahmet Yesevî’nin Düşünce Dünyası.  Hoca Ahmet Yesevî ve Günümüzdeki İzleri Uluslararası Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3305995)

13- DEMİR Celal,  (2015).  Türkçede Unvan Belirtme Geleneği ve Dede Korkut Hikâyelerinde Unvanların Kullanımı.  X. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2197616)

14- DEMİR Celal,  (2016).  1929 Programından 2005 Programına Türkçe Öğretiminin Neresindeyiz.  XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, 610-622. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3303574)

15- DEMİR Celal,  (2016).  Seyyid  İmadeddin Nesimî’nin Şiir Dünyası ve Fikirleri.  Türkiye-Gürcistan Bektaşi Kültürü ve Ozanlar Uluslararası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3319180)

16- DEMİR Celal,  (2014).  Ana Türkçedeki Uzun Ünlülerin Türkiye Türkçesindeki Yansımaları.  TÜRK DİL BİLGİSİ TOPLANTILARI, TÜRKİYE TÜRKÇESİ ŞEKİL BİLGİSİ, 75-80. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4110165)

17- DEMİR Celal,  (2014).  Türkçede Zıtlık Algısı ve Zıt Anlamlılık.  VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1643631)

18- DEMİR Celal,  (2013).  Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminde Metot Arayışları ve Eski Gramerler.  VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:866466)

19- DEMİR Celal,  (2013).  İsimlerde Hâl Kategorileri ve Yalın Hâl Üzerine.  VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:866448)

20- DEMİR Celal, (2012).  Türkiye Türkçesinde İşteş Özne ve Müşterek Filler Üzerine.  7. Uluslararası Türk Dili Kurultayı (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:866439)

21- DEMİR Celal, (2011).  Türkçede Unvanlar Lakaplar ve Özel Adlarla Oluşturulan Sıfat Tamlamaları Üzerine.  G.Ü. Uluslararası Türkçe Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:866357)

22- DEMİR Celal,  (2011).  “Ne” Zamirinin Kadı Burhaneddin Divanındaki Kullanımı Üzerine.  Tarihsel Gelişim İçindeki Oğuz Türkçesi ve Kadı Burhanettin Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:866397)

23- DEMİR Celal,  (2010).  Türkçede Özel Adların Sıfat Olarak Kullanılması ve Unvan Grupları Üzerine.  III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:866372)

24- DEMİR Celal, (2010).  Yunus Emre’nin Türkçe Öğretimindeki Yeri.  10. Uluslararası Yûnus Emre Sevgi Bilgi Şöleni (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:866410)

25- DEMİR Celal,  (2009).  İlköğretim II Kademe Türkçe Ders Kitaplarının İçerik ve Söz Varlığı Açısından Değerlendirilmesi.  II. Uluslar Arası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:866327)

26- DEMİR Celal, (2008).  Fiillerde Geçişlilik Geçişsizlik Özelliği Üzerine.  VI. Türk Dil Kurultayı (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:866426)

27- DEMİR Celal, (2008).  Fiillerde Geçişlilik Geçişsizlik Özelliği Üzerine.  VI. Türk Dil Kurultayı (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:866336)

28- DEMİR Celal, (2008).  Divanü Lügat it Türk e Göre Kaybettiğimiz Kelimeler ve Kavramlar.  Uluslar Arası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu, 595-603. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:866299)

29- DEMİR Celal,  (2007).  Türkçe Öğretiminde Gramer Terimleri ile İlgili Bazı Düşünceler Zarf ve Zarf Tümleci Üzerine.  IV. Uluslar Arası Türk Dil Kurultayı, 391-416. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:866256)

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

1-Türk Dilinin Çağdaş Sorunları ve Çözüm Önerileri, Bölüm Adı:(Türkçe Kullanımındaki Sorunlar) (2018)., Demir Celal,,  Kesit Yayınları, Editör: Cüneyt Akın, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 165, Isbn:978-605-7898-05-0, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4735000)

2-2017 Türk Dili Yılı Armağan Kitabı, Bölüm Adı:(Yazım Eğitimindeki Başarısızlığın Sebepleri Üzerine) (2018)., DEMİR Celal,  Türk Dil Kurumu Yayınları, Editör:Bilal Çakıcı, Nevzat Gözaydın, Hamza Zülfikar, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 311, ISBN:978-975-16-3592-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4734876)

3-Başlangıçtan Günümüze Türkçenin Eğitim-Öğretim Tarihi Araştırmaları, Bölüm adı:(5. BÖLÜM) (2017)., DEMİR Celal, GÜZEL Abdurrahman,YEMENİCİ Aliye İlkay,  Akçağ Yayınevi, Editör: Abdurrahman GÜZEL, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 20, ISBN:978-605-342-338-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4109844)

4- Hedefe Doğru İnsan Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Bölüm adı:(Dil Becerilerinin Kişisel Gelişim Üzerindeki Etkileri) (2016)., DEMİR Celal, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Editör: Kurtman ERSANLI, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 566, ISBN:978-605-83234-6-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3304445)

5- Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi, Bölüm Adı: (Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminin Sorunları) (2009)., DEMİR Celal,   Türk Dil Kurumu, Editör: H. Emre Pekyürek, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 96, ISBN:978-975-16-2161-0, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4746547)

6-İlk Okuma Yazma Hazırlık Eğitimi Planı ve Kılavuz Kitabı (2015)., Güzel Abdurrahman, Demir Celal,  Baş Bayram, Temizyürek Fahri, Ensar Ferhat, Kurudayıoğlu Mehmet,Karatay Halit,Karadağ Özay, Balcı Ahmet, Demir Ahmet, Büyükikiz Kadir Kaan, Yıldırım Hatice Çiğdem,  Meb, Editör: Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, Basım Sayısı:1, Türkçe (Ders Kitabı), (Yayın No: 2205889)

7-İlkokuma ve Yazma Öğretimi (2015)., Sağırlı Muhittin, Yılar Ömer, Aytan Talat, Aksin Alpay, Coşkun Mehmet İbrahim, Yılar Rabia, Dündar Şahin, Sidekli Sabri, Baş Özlem, Elkatmış Metin, Demir Celal, Bulut Mesut,  Pegem  Akademi , Editör: Yrd. Doç. Dr. Ömer Yılar, Basım Sayısı:1, Isbn:978-605-318-258-0, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2208185)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1- DEMİR Celal, (2016).   Edebiyatımızda Çanakkale konulu I Edebiyat Dergileri Kongresinin Amacı ve İçeriği.  Türkiye I. Edebiyat Dergileri Kongresi, 17-22. (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı) (Yayın No:2624567)

2- DEMİR Celal,  (2007).  Afyonkarahisar ve Çevresinde Kılık Kıyafet İsimleri.  VII. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/) (Yayın No:866519)

3- DEMİR Celal,  (2002).  Afyonkarahisar Sözlü Folklor Ürünlerinde Pedagojik İletiler.  VI. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/) (Yayın No:866504)

4- DEMİR Celal, (2002).  Afyonkarahisar Sözlü Folklor Ürünlerinde Pedagojik İletiler.  VI. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildir (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:866533)

5- DEMİR Celal,  (2000).  Afyonkarahisarlı Muslihiddin Mustafa Bin Şemseddin Karahisari ve Eserleri.  V. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/) (Yayın No:866490)

Diğer Yayınlar

1-DEMİR Celal,  (2014).  Orhan Kemal in Eserlerinde Hapishane ve Mahkûmlar.  Hece, Orhan Kemal Özel Sayısı(205), 235-245. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 865960)

2-DEMİR Celal, (2013).  Nasrettin Hoca Komik mi.  Kümbet Altında(55) (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 865999)

3-DEMİR Celal, (2007).  Ağaç Yaşken Doğrulur.  Kümbet Altında (3), 27 (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 865983)

Basılmış Kitapları                :

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

1-İbrahim Necmi Dilmen (2017)., DEMİR Celal,   Türk Dil Kurkumu Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 180, ISBN:978-975-16-3357-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4106003)

2-Türk Dil Bilgisi II  Biçim Bilgisi (2015)., ,DEMİR Celal,  Eerol BARIN,  Öncü Kitap, Türkçe (Ders Kitabı), (Yayın No: 1643566)

3-Mesnevi-han Mahmud Dede  Mürşidü’t -Talibin II  KISIM (2015)., DEMİR Celal,   Gazi Kitabevi, Editör: Demir Celal, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 272, ISBN:978-605-344-273-8, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 1642394)

4- Mesnevî-han Mahmud Dede  Mürşîdü’t Talibîn (2008)., DEMİR Celal,   Elik Yayınları, Basım  Sayısı:1, Sayfa Sayısı 482, ISBN:978-9944-0209-2-3, Türkçe (Araştırma Kitabı),  (Yayın No: 22035)

5-Türk Dil Bilgisi I  Ses Bilgisi (2006)., DEMİR Celal, Erol BARIN,  Öncü Kitap, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 248, ISBN:975-7447-32-3, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 1643513)

6- Türk Dili 3 (2001)., DEMİR Celal, Ders Kitapları A.Ş., Sayfa Sayısı 144, ISBN:975-443-301-1, Türkçe, (Yayın No: 22039)

7-Türk Dili Kompozisyon Bilgileri (2001)., DEMİR Celal,  Afyon Kocatepe Ün. Yayınları, Sayfa Sayısı 372, ISBN:975-7150-25-8, Türkçe, (Yayın No: 22053)

8-Edebiyat 1 (2000)., DEMİR Celal,  Ders Kitapları A.Ş., Sayfa Sayısı 240, ISBN:975-443-144-2, Türkçe, (Yayın No: 22054)

9- Kompozisyon 2 (2000)., DEMİR Celal,   Ders Kitapları A.Ş., Sayfa Sayısı 160, ISBN:975-443-137-3, Türkçe, (Yayın No: 22055)

10- Kompozisyon 3 (1998)., DEMİR Celal,   Ders Kitapları A.Ş., Sayfa Sayısı 174, ISBN:975-443-    154-8, Türkçe, (Yayın No: 22076)

11- Edebiyat 2 (1998)., DEMİR Celal,   Ders Kitapları A.Ş., Sayfa Sayısı 496, ISBN:975-443-127-2, Türkçe, (Yayın No: 22057)

12- Edebiyat 3 (1998)., DEMİR Celal,   Ders Kitapları A.Ş., Sayfa Sayısı 288, ISBN:975-443-128-0, Türkçe, (Yayın No: 22077)

13-Türk Dili 2 (1998)., DEMİR Celal, Ders Kitapları A.Ş., Sayfa Sayısı 142, ISBN:975-443-140-7, Türkçe, (Yayın No: 22068)

14- Türk Dili 1 (1997)., DEMİR Celal, Ders Kitapları A.Ş., Sayfa Sayısı 128, ISBN:975-443-120-5, Türkçe, (Yayın No: 22078)

15- Kompozisyon 4 (1996)., DEMİR Celal,   Ders Kitapları A.Ş., Sayfa Sayısı 162, ISBN:975-443-147-7, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 22080)

16- Türk Dili 3 (1996)., DEMİR Celal,   Ders Kitapları A.Ş., Sayfa Sayısı 142, ISBN:975-443-147-7, Türkçe, (Yayın No: 22079)

Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetleri:

1- Ulusal, Jüri Üyeliği, 05.04.2016-05.04.2016, Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliği Sloganlı Afiş Yarışması, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü, (No: 81010)

a. Çalıştaylar, Konferanslar, Diğer : 78

b. Sanatsal –

Akademik ve İdari Görevleri-Tarih Sırası İle

a-Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı, 2000-2001

b-Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2003-2004

c- Afyon Kocatepe Üniversitesi, Çay Meslek Yüksekokulu Müdürü, 2011-2016

d-Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sandıklı Meslek Yüksekokulu Müdürü, 2016-2017

e-Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü, 2012-2019

f-Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, 2017-2019

g-Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı, 2016 –

ÖDÜLLER

Türk Dünyası Kültürüne Hizmet Ödülü        2018

Üyesi Olduğu Ve Görev Üstlendiği Ulusal Ve Uluslararası Kuruluşlar

Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Asıl Üyeliği: 2018 –

Dünya Aydınlar ve Yazarlar Derneği (DÜNYA-DER) Başkan Yrd.:   2015 –

Uluslararası Kültür ve Dil Araştırmaları Akademisi (UKDA) Kurucu Üye:  2017-

Diğer Üyeler