Geri
OKU OKUT DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
Ad SoyadKurumUzmanlık Alanı

Dr. Abdullah Demir

Genel Başkan

 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi
 • İSNAD Atıf Sistemi Geliştiricisi (www.isnadsistemi.org)
 • İlahiyat Atıf Dizini Proje Yürütüsü (www.davet.org.tr)
 • İlahiyat
 • Büyük Veri
 • Atıf Sistemleri
 • Akademik Dizinler
 • Akademik Dergicilik

Prof. Dr. Mehmet Baktır

Genel Sekreter

 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eski Genel Sekreteri
 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Proje Birimi Eski Başkanı
 • İlahiyat
 • Kamu İdaresi
 • Projeler

Prof. Dr. Celal Demir

Yönetim Kurulu Üyesi

 • Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Türk Dil Kurumu Üyesi
 • Türkçe Eğitimi

Prof. Dr. Mehmet Ali ŞİMŞEK

Yönetim Kurulu Üyesi

 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
 •  Arap Dili ve Belagati
 • Youtube içerik üreticiliği
 • Arapça Eğitimi

Doç. Dr. Behlül Tokur

Yönetim Kurulu Üyesi

 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İİslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Öğretim Üyesi
 • Psikoloji
 • Öğrenci Okuma Grupları
 • Kitap Okuma  ve Okutma Teknikleri

Doç. Dr. Arif Bakla

Yönetim Kurulu Üyesi

 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Bilgisayar-destekli yabancı dil eğitimi
 • Bilimsel araştırma sürecinde teknoloji kullanımı
 • Akademik yazma ve uluslararası yayın yapma
 • Dil eğitiminde teknoloji kullanımı ve tasarımı
 • Nitel araştırmalar
 • Karma araştırmalar
 • Bilgisayar-destekli nitel veri analizi
 • Akademik dergi yayıncılığı
 • Akademik çeviri ve çeviri programları

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Hemşinli

Yönetim Kurulu Üyesi

 • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • Bilim ve Hikmet Araştırmaları Derneği Kurucu Başkanı
 • Bilim ve Hikmet Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
 • Bilge Gençlik Topluluğu Akademik Danışmanı
 • İlahiyat (Din Felsefesi, İslam Ahlak Felsefesi)
 • Oku(t)ma Grupları
 • Kitap Tahlil Grupları

Dr. Öğr. Üyesi Fulya Barış Pekmezci

Yönetim Kurulu Üyesi

 • Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Soru Hazırlama ve Denetleme ve kurum dışı danışmanlık
 • Test geçerliği ve güvenirliğinin  belirlenmesi
 • Öğrenci başarısının izlenmesi ve    değerlendirilmesi
 •  Psikolojik değişkenlerin  ölçülmesi ve modellenmesi
 • Psikolojik testlerin geliştirilmesi ve uyarlanması
 • Çok değişkenli veri analizi
 • Madde ve test parametrelerinin hesaplanması
 • Madde Tepki kuramına dayalı simülasyon çalışmaları
 • Simülatif (sanal)  veri üretimi ve analizi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Mine Akar

Yönetim Kurulu Üyesi

 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • İlahiyat
 • Akademik Yazım Teknikleri
 • Araştırma Programları

Dr. Emrullah Kılıç

Yönetim Kurulu Üyesi

 • MEB, Proje İmam Hatip Müdürü
 • Felsefe
 • Okul Öğrenci
 • Okuma Kulüpleri Kitap Okutma ve Yönetimi
 • Velilerle İletişim
 • Okul Aile Birliği

Dr. Mustafa Demirci

Yönetim Kurulu Üyesi

 • İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
 • Müzikbir Meslek Birliği Başkanlığı
 • İlahiyatçı
 • Türk Din Musikisi ABD
 • Yazar
 • Öğretmen
 • Sanatçı
 • Yapımcı
 • Yayıncı
 • Telif Hakları Araştırmacılığı
 • Ulusal Kanallarda Sunuculuk
 • Radyo-TV Programcılığı
 • Radyo Yayın Yönetmenliği
 • Basın-Yayın Gazetecilik

Dr. Ömer Faruk SÖYLEV

Yönetim Kurulu Üyesi

 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
 • İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı
 • Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı Başkanı
 • Din Psikolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi
 • İlahiyat Akreditasyon AJansı (İAA) Yönetim Kurulu Üyesi ve İktisadi İşletmesi Müdürü
 • Din Psikolojisi
 • Manevi Danışmanlık ve Rehberlik
 • Akreditasyon
 • Kalite Standartları

Dr. Recep Yücedoğru

Yönetim Kurulu Üyesi

 • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü Öğretim Üyesi
 • Mali Hukuk Uzmanı
 • Nottingham Üniversitesi Eski Öğretim Üyesi
 • Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Eski Gelir Uzmanı
 • Özel sektör Muhasebe ve Finans Müdürlüğü
 • Mali Hukuk
 • Denetim
 • Muhasebe
 • Finans
 • Maliye
 • İktisat

Mustafa Bülbül

Yönetim Kurulu Üyesi

 • Diyanet İşleri Başkanlığı Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Eski Daire Başkanı
 • Kalkınma Bakanlığı Destekli Gençlerin Milli ve Manevi Yönden Desteklenmesi Projesi Yürütücüsü
 • Başkanlık Müftüsü
 • İlahiyat
 • Kamu İdaresi
 • Gençliğe Yönelik Hizmetler
 • Öğrencilere Yönelik Hizmetler