WhatsApp Image 2021-01-01 at 18.47.06

Dr. Emrullah KILIÇ

Genel Sekreter & Yönetim Kurulu Üyesi

Adı Soyadı Emrullah KILIÇ
Ünvanı Dr.
Doğum Tarihi ve Yeri 1976 Çubuk/Ankara
Kurumu MEB
Adres Yavuz Selim Mah. Çubuk Ankara
İş Telefonu 0 312 837 70 76
E-Posta ekilic0676@gmail.com
ORCID https://orcid.org/0000-0001-7825-6573
ÖZGEÇMİŞ
1976 yılında Ankara Çubuk’ta doğdu. 1997 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1998 yılında Antakya/Hatay’da öğretmenlik hayatına başladı. 2004 yılından itibaren Ankara Çubuk’ta görevine devam etti. 2007 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İslam Felsefesi alanında “Ali Fuad Başgil’in Materyalizme Bakışı ve Eleştirileri” adıyla yüksek lisansını tamamladı. 2006-2015 yılları arasında Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde idareci olarak çalıştı. 2016 yılında Çubuk Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü olarak görevlendirildi. Halen bu görevine devam eden Kılıç, 2020 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Tarihi alanında “Metafiziksel İyi’den Değer’e: Ahlakın Yolculuğu” isimli teziyle doktorasını tamamladı.

Öğretmenlik ve idarecilik hayatında çeşitli sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak öğrencilere özellikle okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik pek çok faaliyette bulundu. Belediyeler ve sivil toplum kuruluşlar ile birlikte okullar bünyesinde hem de çeşitli platformlarda okuma alışkanlığına yönelik kamp, konferans, seminer ve kültürel faaliyetler düzenledi. Öğrencilerin okuma alışkanlıkları yanında yazma becerilerinin gelişmesi için okul dergileri ve yerel dergiler çıkardı. Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü dergisi başta olmak üzere pek çok derginin yayın yönetmenliğini yaptı. Öğrencilerin entelektüel yönden gelişimine katkı sağlamak amacıyla 2015 yılında Çubuk Belediyesi ve Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa kurulan Çubuk Akademi’nin kurucuları arasında yer alarak danışmanlık faaliyetlerini yürüttü.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi ile protokoller yaparak öğrencilerle birlikte üniversitelerin konferans ve sempozyum gibi faaliyetlerine katıldı. Türk Felsefe Derneği ile ortaklaşa programlar yaparak Ankara’daki proje imam hatip lisesi öğrencilerine yönelik “Küreselleşme Karşısında Gençlerimiz: Şahsiyetin İnşası” adlı panellere konuşmacı olarak da katıldı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü himayesinde yapılan 2023 vizyon toplantılarında kültürel hedefler ile ilgili sunumlar gerçekleştiren KILIÇ, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün  isteği ile Türkiye’de İmam Hatip Liseleri’ne yönelik pilot uygulama olarak ilk defa Akademik Eğitimi Destekleme Projesi’ni (ADEP) planlayıp yürüttü. Bu çerçeve de onlarca akademisyen, edebiyatçı, sanatçı ve şairle öğrencileri buluşturdu.

Halen çevrimiçi olarak 50’ye yakın gönüllü katılımcı ile iki farklı grup halinde okuma ve okutma faaliyetlerini sürdüren Kılıç, evli ve iki çocuk babasıdır.

Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Tarihi
Lisans İlahiyat Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1997
Y. Lisans  İslam Felsefesi Anabilim Dalı/ İslam Felsefesi Dalı Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2007
Doktora Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/ Felsefe Tarihi Dalı Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2020
KAMU ve AKADEMİK GÖREVLERİ
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi   Öğretmeni Millî Eğitim Bakanlığı, Hatay, Antakya Cengiz Topel İlköğretim Okulu 02.10.1998-26.11.2004
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi   Öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, Çubuk Ticaret Meslek Lisesi 01.12.2004-16.01.2006
İDARİ GÖREV
Görev Unvanı Görev Yeri Süresi
Müdür Yardımcısı Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi 16.01.2006-27.01.2014
Müdür Yardımcısı Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, Kocalar Anadolu İmam Hatip Lisesi 27.01.2014-04.12.2014
Okul Müdürü Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi 05.12.2004-14.10.2016
Okul Müdürü Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu 14.10.2016-Devam ediyor
AKADEMİK ÇALIŞMALAR VE YAYINLAR
TEZLER
Lisans Tezi
Ali Fuad Başgil’in Materyalizme Bakışı ve Eleştirileri. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2007 (Danışman: Prof. Dr. Şaban Haklı)
Metafiziksel İyi’den Değer’e: Ahlakın Yolculuğu. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2020 (Danışman: Prof. Dr. Celal Türer)
KİTAPLAR
Kılıç, Emrullah. Materyalizm Karşısında Ali Fuad Başgil, Ankara: Akçağ Yayınları, 2012.
KİTAP BÖLÜMLERİ
Kılıç, Emrullah. “Arafta Bir Düşünür”, Ali Fuad Başgil’e Armağan Kitabı, Ankara: Uluslararası Piri Reis Kültür Ajansı, 2017.
Kılıç, Emrullah. “Bilimsel Süreçlerde Sonuçların Rolü”, Felsefenin Vefalı Yüzü, Ankara: Aktif Düşünce Yayınları, 2019.
Kılıç, Emrullah. “Ali Fuat Başgil”, Tanzimattan Günümüze Türk Düşünürleri, Ankara: Nobel Yayınları, 2015.
MAKALELER
Kılıç Emrullah. “Maneviyatçı Ufuk: Ali Fuad Başgil” Muhafazakâr Düşünce Dergisi, Sayı 52, 2017

Kılıç, Emrullah. “Ahlakta Perspektif Değişimi: 18. Yüzyıl Sivil Toplum Belirlenimi”, Umde Dergisi, 2020.

Kılıç, Emrullah. “Maneviyatçı Bir Ufuk: Ali Fuad Başgil”. Muhafazakâr Düşünce Dergisi, Sayı 52, 2017.

Diğer Üyeler