Geri
WhatsApp Image 2020-12-27 at 23.00.57

Dr. Ayşe Mine AKAR

Yönetim Kurulu Üyesi (Y)
Adı Soyadı Ayşe Mine AKAR
Ünvanı Dr. Öğr. Üyesi
Doğum Tarihi ve Yeri 1984, Zile/Tokat
Kurumu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Bölümü / Bilim Dalı Temel İslam Bilimleri/Tasavvuf
Adres Sivas/Merkez
İş Telefonu 0 346 219 1010/3121
E-Posta ayseakar@cumhuriyet.edu.tr, aysemineakar@gmail.com
Web Sayfası https://avesis.cumhuriyet.edu.tr/ayseakar
ORCID  https://orcid.org/0000-0003-3804-2604

ÖZGEÇMİŞ

1984 yılında Tokat’ın Zile ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. 2008 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olup aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. 2013 yılında Ali Himmet Berki ve Hukuka Dair Eserleri adıyla yüksek lisansını tamamladı. Lisans eğitimi süresince Gümüşhaneli Araştırma Yardımlaşma ve Eğitim Vakfı’nda (GAYE Vakfı) klâsik usûl Arapça, Tefsir, Fıkıh, Hadis dersleri; Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) ise Lisans Akademik Destek Programı (LADEP) çerçevesinde dersler aldı. 2008-2015 yılları arasında Gebze, İstanbul ve Sivas’ta Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi öğretmeni olarak çalıştı. 2010 yılında kısa süreli olarak Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2014 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasavvuf Bilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı. 2015’te aynı üniversitede Araştırma Görevlisi, 2020 yılında ise Müeyyed Cendî’ye Göre Varlık ve Bilgi adlı tezi ile doktor ve aynı yıl Doktor Öğretim Üyesi oldu. Halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görevini sürdürmekte olan Akar evli ve üç çocuk annesidir.
EĞİTİM BİLGİLERİ
Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Tarihi
Lisans İlahiyat Fakültesi

DKAB Öğretmenliği

Marmara Üniversitesi 2008
Y. Lisans Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2013
Doktora Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi       Sosyal Bilimler Enstitüsü 2020
KAMU ve AKADEMİK GÖREVLERİ
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Öğretmen Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu, Gebze, Kocaeli 2008-2009
Öğretmen Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu, Gebze, Kocaeli 2009-2010
Öğretmen Atatürk İlköğretim Okulu, Gebze, Kocaeli 2010-2010
Araştırma Görevlisi Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Çorum 2010-2010
Öğretmen Yunus Emre İlköğretim Okulu, Tuzla, İstanbul 2010-2014
Öğretmen 75. Yıl Ortaokulu, Sivas 2014-2015
Araştırma Görevlisi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas 2015-2020
Dr. Öğretim Üyesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas 2020-Devam ediyor
OKUTULAN DERSLER
Dönem Program Dersin Adı Ders Saati
2020-2021 Güz Lisans Tasavvuf I 2
2020-2021 Güz Lisans Günümüz Tasavvuf Hareketleri 2
AKADEMİK ÇALIŞMALAR VE YAYINLAR
TEZLER
Ali Himmet Berki ve Hukuka Dair Eserleri. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul (Danışman: Doç. Dr. Rahmi Yaran).
Müeyyed Cendî’ye Göre Varlık ve Bilgi. Doktora Tezi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas (Danışman: Doç. Dr. Yüksel Göztepe).
MAKALELER
Akar, Ayşe Mine. “Abdullah Bosnevî’nin Allah İsminin Harfleriyle İlgili Bir Risâlesi: Tahlîl, Tahkīk Ve Tercüme”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 7/13, 2019: 258-283.
Akar, Ayşe Mine. “Müeyyed Cendî’nin Hayatı, Eserleri ve Ekberî Gelenekteki Yeri”

Eskiyeni, 2020: 703-730.

BİLDİRİLER
Akar, Ayşe Mine. “Konevî’nin Müeyyed Cendî’ye Tesirleri”. III. Uluslararası Sadreddin Konevî Sempozyumu-Tasavvuf, Felsefe ve Din, Konya, Türkiye, 19 – 20 Ekim 2018.
Akar, Ayşe Mine. “Üç Müellif Bir Eser: Yazıcızâde Mehmed, Ahmed Bîcan ve Bahâîzâde Abdurrahîm’in Kitâbu’l-müntehâ’ları”. Troia’dan Çanakkale’ye İnsanın, İnancın ve Mekanın İnşâsı: Değerler ve Şehir Uluslararası Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 25 – 27 Ekim 2018.
Akar, Ayşe Mine. “Tümellerin Aynî Mevcûdâtla İlişkisiNüsha Farkları Bağlamında Bir Değerlendirme”. Uluslararası İbnü’l-Arabî Sempozyumu-İnsanlığın Hakikat Arayışı ve İbnü’l Arabî, Malatya, Türkiye, 15 – 16 Kasım 2018.
Akar, Ayşe Mine. “Kāşânî’nin Fusûsu’l-hikem Şerhinin Kaynağı Olması Açısından Cendî Şerhi”. 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 13 – 17 Temmuz 2020, cilt.2, ss.169-178
DERGİ GÖREVLERİ
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi (ISSN: 2528-9861), Alan Editörü

* Tarandığı İndeksler: Web of Science ESCI, SCOPUS, ATLA Religion Database, ProQuest, MLA, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin.

ÇALIŞTAYLAR
İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı – I, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 20/01/2018.

Diğer Üyeler