Geri
cenksuucer

Prof. Dr. Cenksu Üçer

EĞİTİMCİ

1972’de Eskişehir’de doğdu. 1990’da Bolvadin İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu. Aynı yıl Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesine kaydoldu. 1995’te OMÜ İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Mezun olduğu yıl aynı fakültede İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. Şubat 1997-Haziran 1998 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile Ürdün’de bulundu. 1998’de “Ali b. El-Hiti’nin es-Seyfü’l-Bâtir Adlı Eseri ve Mezhepler Tarihindeki Yeri” adlı teziyle yüksek lisansını, 2005’te “Tokat Yöresi Alevileri, Tarihçesi, İnançları, Örf ve Adetleri” adlı teziyle doktorasını tamamladı. Haziran 2006’da kadro nakliyle Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Dairesi İrşat Hizmetleri Şubesi Müdürlüğüne memur olarak atandı. Şubat 2007 sonu itibariyle Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanlığı sınavını kazanarak Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’ndaki görevine başladı. 2012 yılının Kasım ayında “Alevîlikte Musâhiblik” adlı temel çalışmasıyla Doçent unvanı aldı. 2013 Eylül ayı itibariyle Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı’na öğretim üyesi olarak atandı. Bu görevinin yanı sıra 28.08.2015 tarihli itibariyle Aday Tespit Kurulunca seçilen üye statüsünde Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi. 28.11.2015 tarihinde Kurul Başkanvekili seçildi. 15.08.2019 tarihine kadar Din İşleri Yüksek Kurulu’ndaki görevini sürdürdü.
Ocak 2018’de “Tekke, Zâviye, Dergâh’tan Cemevine: Alevî Nitelemeli Gruplarda Âdâb ve Erkânın İcrâ Edildiği Mekanlar” adlı temel çalışmasıyla Profesör unvanı aldı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görevini sürdüren Üçer, evli ve üç çocuk babasıdır.

Diğer Üyeler