Geri
harunısık

Prof. Dr. Harun Işık

EĞİTİMCİ

1976 doğumlu olan Prof. Dr. Harun IŞIK eğitim-öğretim hayatının tümünü Kayseri’de geçirmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yaptığı sırada Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelam Anabilim Dalında “Fahrettin Râzî’ye Göre Allah!ın Varlığı ve Subûtî Sıfatları” isimli teziyle 2003 yılında yüksek lisansını; “Mâtürîdî’ye Göre Kaza ve Kader” adlı çalışmasıyla da 2011 tarihinde doktora programını tamamlamıştır. Doktora eğitimi esnasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan sınavı kazanarak 2007-2009 yılları arasında 16 ay süre ile İngiltere’de bulunmuştur. Bu süreçte University of Birmingham Theology and Religion bölümünde “What is the role of the chaplaincy in the delivery of restorative justice? The case of HMP Birmingham” adlı tez çalışması ile Master of Philosophy diploması almıştır. Işık, 2011 yılı sonunda Erciyes Üniversitesi bünyesinde akademik kadroya geçmiştir. 2012 yılında YÖK’e sunduğu “Tarihçesi, Felsefesi, İnanç Sistemi ve Ritüelleriyle Satanizm ve Eleştirisi” konulu proje kapsamında The Catholic University of America’da misafir öğretim üyesi sıfatıyla araştırmalarda bulundu. 2014 yılında doçent unvanı aldı ve aynı yıl kadroya atandı. 2018 yılında görev yaptığı üniversitenin BAP birimine sunduğu “18. Yüzyıldan günümüze Hint altkıtası’nda kelam çalışmaları: Hindistan Örneği” adlı proje kapsamında Hindistan’da bulunan Aligarh Muslim University’de misafir öğretim üyesi olarak araştırmalar yaptı. 2021 yılında Profesör kadrosuna atandı. Kelam ilminin yanı sıra ceza infaz kurumlarında din eğitim ve hizmetleri alanlarında yurt içi ve dışı sempozyum bildirileri, makaleleri ve kitapları bulunan Işık evli ve bir çocuk babasıdır.

Diğer Üyeler