Geri
rptnb

Dr. Ahmet Ateşyürek

EĞİTİMCİ

1977 yılında Samsun’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimi Samsun’da tamamladı. 2000 yılında 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisans öğrenimini 2004 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasavvuf Ana Bilim Dalı’nda “Yakup Afvi’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri” konulu teziyle tamamladı. 2019 yılında Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı’nda “Ebû Mansûr El-Mâturîdî’nin Fikrî Arka Planı” isimli teziyle doktor ünvanını aldı. 2009-2022 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen olarak görev yaptı. 2022 yılında Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı’na Dr. öğretim üyesi olarak atandı. Halen görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Diğer Üyeler