BEYANNAMELER

2020 Yılı Beyannamesi (PDF): 14.02.2020 tarihli ve 19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilerek yetkili makama sunulmuştur.