Geri
hakan

Dr. Hakan HEMŞİNLİ

Yönetim Kurulu Üyesi (Y)
Adı Soyadı Hakan Hemşinli
Unvanı Dr. Öğr. Üyesi
Doğum Tarihi ve Yeri 1980 Pasinler /Erzurum
Kurumu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Bölümü / Bilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri, Din Felsefesi
Adres Tuşba -Van
İş Telefonu
E-Posta hakanhemsinli@hotmail.com
Web Sayfası
ORCID orcid.org/0000-0003-4977-9054
ÖZGEÇMİŞ
20.06.1980 yılında Erzurum Pasinler’de dünyaya geldi. 1999 yılında liseyi, 2004 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 2007 yılında aynı üniversitede yüksek lisansını ve 2015 yılında Atatürk Üniversitesi’nde doktorayı bitirdi. Üniversite öğrencilerine yönelik 3 yıllık kademeli olarak Eğitim programı uygulayan Bilim ve Hikmet Araştırmaları Derneği (BİLHİKEM)’in 2016-2020 yılı arasında kurucu başkanlığını yaptı. Halen yönetim kurulu üyesidir. Ayrıca 2013 yılından beri Bilge Gençlik Topluluğu Akademik Danışmanlığı yürütmekte her hafta öğrencilerle düzenli olarak kitap tahlilleri yapmaktadır.  Van YYÜ, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının Öğrenci Topluluklar Komisyonunun 2017 yılından beri üyesidir. Halen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi alanında Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Tarihi
Lisans İlahiyat Fakültesi Van YYÜ Üniversitesi 2004
Y. Lisans Felsefe ve Din Bilimleri/Din Felsefesi Van YYÜ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2007
Doktora Felsefe ve Din Bilimleri/Din Felsefesi Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2015
KAMU ve AKADEMİK GÖREVLERİ
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
İmam-Hatip Van-Başkale 2004-2010
Araş. Görev Van YYÜ İlahiyat Fakültesi 2010-2016
Yardımcı Doçent Van YYÜ İlahiyat Fakültesi 2016-2018
Dr. Öğr Üyesi Van YYÜ İlahiyat Fakültesi 2018- devam ediyor
İDARİ GÖREV
Görev Unvanı Görev Yeri Süresi
Bölüm Başkan Yard. Van YYÜ İlahiyat Fakültesi/Felsefe ve Din Bilimleri 2019  devam ediyor
Fakülte Kurulu Üyeliği Van YYÜ İlahiyat Fakültesi 2019-
Anabilim Dalı Başk. Van YYÜ İlahiyat Fakültesi/ Felsefe ve Din Bilimleri/ Din Felsefesi 2016 devam ediyor
Anabilim Dalı Başk. Van YYÜ İlahiyat Fakültesi/ Felsefe ve Din Bilimleri/ Din Psikolojisi 2019- devam ediyor
PROJE GÖREVLERİ
Proje Türü/Görev Proje Adı Süresi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, BAP Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Birlikte Yaşama Kültürü ve Din Sempozyumu, 2019 – 2020 2019-2020
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, BAP Yükseköğretim Milli Mücadelenin 100. Yılı

Anısına Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu,

2019-2019
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, BAP Yükseköğretim İslam Düşüncesinde Siyaset ve Ahlak Sempozyumu 2019- devam ediyor
OKUTULAN DERSLER
Dönem Program Dersin Ders Saati
2016-2021 Güz Lisans Din Felsefesi 2
2016-2021 Güz Lisans Din ve Felsefe İlişkisi 2
2016-2021 Güz Lisans İslam Düşüncesine Giriş 2
2016-2020 Bahar Lisans Din Psikolojisi 3
2016-2020 Bahar Lisans Din Felsefesinin Problemleri 2
2020-2021 Lisans Mersin Üniv. İİF İslam’da Bilim Tarihi 2
2016-2021 Güz Yüksek Lisans Din Felsefesine Giriş 3
2016-2021 Güz Yüksek Lisans Din Ahlak İlişkisi 3
2016-2020 Bahar Yüksek Lisans Aydınlanma Felsefesi ve Din 3
2016-2020 Bahar Yüksek Lisans Felsefe ve Din İlişkisi 3
AKADEMİK ÇALIŞMALAR VE YAYINLAR
TEZLER
Lisans: Din ve Ahlak İlişkisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlaihyat Fakültesi, Van 2004
Yüksek Lisans: Din ve Hoşgörü: İmkan ve Sınırlılıklar -İslam Dini Örneği- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van 2007.
Doktora: Objektiflik ve Subjektiflik İddiaları Bağlamında Dinî Tecrübe, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2015
KİTAPLAR
Hakan Hemşinli, Öznellik ve Nesnellik Kıskacında Dini Tecrübe, yayında
KİTAP BÖLÜMLERİ
Hakan Hemşinli “Gazzâlî ve John Locke’un Eleştiriye Karşı Tutumları”,

İslâm Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlâkı, Mahsum Aytepe-Tecelli Karasu, Editör, Ensar Neşriyat, İstanbul 2019, ss.315-330.

Hakan Hemşinli,  “Ateizmin İddiaları ve Eleştirisi”, Din Felsefesi, Rıfat Atay, Editör, Lisans, İstanbul 2019 , ss.169-200.
MAKALELER
Hakan Hemşinli, “Dini Tecrübenin Nesnelliği Üzerine”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Tetkikleri Dergisi, cilt.134, 2010, ss. 119-144,
            Hakan Hemşinli, “Tanrı’nın Varlığına Bir Delil Olarak Dinî Tecrübe -Duyu Tecrübesi ve Saf Bilinç İddiaları Örneği-, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, cilt.22, 2018, ss. 1633-1655.
Hakan HEMŞİNLİ-Zehra Oruk Akman, “Akılcı İnançtan İnançlı Akla: Deizm ve Panteizm Kıskacında Einstein’ın Tanrı Anlayışı”, Bilimname, 41, 2020, 723-761.
 Kitap Değerlendirmesi: Hakan Hemşinli, “Hasan Hüseyin Bircan, İslâm Ahlâk Felsefesine Giriş: İlk Dönem İslâm Felsefesinde Temel Ahlâk Problemleri, Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları, 2016”, Van YYÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.6, 2017, ss.129-135,
Kitap Değerlendirmesi: Hakan Hemşinli, “İbn Miskeveyh, Tertibu’s-Sa’âdât ve Menâzilu’l-Ulûm, Mutluluk ve Felsefe. Neşr, Tercüme ve İnceleme, Hümeyra Özturan. İstanbul: Klasik Yayınları, 2017”, İlahiyat Tetkikleri Dergisi, 50/2 2018, ss. 377-385.
DİĞER YAYINLAR
BİLDİRİLER
Hakan Hemşinli, “Anadolu’da Birlikte Yaşama ve Hoşgörü Örnekleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu (26 – 28 Eylül 2019 Van, (Tam Metin Kitabı) Ed. İrfan Polat, Tolga Öntürk, Halit Yabalak, e-baskı Ekim 2019 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayın No: 70, 1312-1327.  e-ISBN: 978-975-7616-70-2
Hakan Hemşinli, “Kurban-Kutsal İlişkisi”, Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu, 26 Kasım 2020 Van.
Hakan Hemşinli, “Mevlâna ve Martin Buber’de Ben-Sen-O İlişkisi,” III. Uluslararası Mesnevi Sempozyumu, Urumiye, Iran, 2014   ss. 1189-1207.
Hakan Hemşinli, “Aşk ile Din Felsefesi Yapmak: Mesnevî Örneği”, Uluslararası Hüsameddin Çelebi ve Mesnevi Sempozyumu, Van, 22- 24 Mayıs Van 2013, ss. 32-33. (özet Kitapçığı yayınlandı)
Hakan Hemşinli, “Öznellik ve Nesnellik Bağlamında Dinî Tecrübe,” II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, vol. IV, Bursa 2013, ss. 945-956,
DERGİ EDİTÖRLÜĞÜ
Sayı editörü: Van İlahiyat Fakültesi Dergisi, ISSN: 1300-4530 cilt 5, sy 7. 2017
YÖNETİLEN TEZLER
Tahir Karaç, (Öğrenci), Murtaza Mutahhari’de Adli İlahi, Yüksek Lisans, Van 2019.
Zehra Oruk, (Öğrenci),  Eınsteın’ın Tanrı ve Din Anlayışı, Yüksek Lisans, Van 2019.
Veysi Abdülaziz, (Öğrenci), Muhammed b.Turtuşi’nin Siracü’l Müluk Adlı Eseri Bağlamında Devlet ve Devlet Yöneticisi, Yüksek Lisans, Van 2017.
Fatma Sena Kara (Öğrenci), Ahlâkî Bir Erdem Olarak Hikmet -İbn Miskeveyh Örneği-, Yüksek Lisans Van 2020.
Hediye Kaya, Tanrısız Ahlak ve Eleştirisi, Yüksek Lisans, Devam ediyor.
Mehmet Akif Günerigök, Aliya İzzet Begoviç’te Din, Ahlak ve Sanat, Yüksek Lisans, Devam ediyor.
Evin Keskin, Hilmi Ziya Ülken2in Aşk ahlakı ile Nurettin Topçu’nun İsyan Ahlakının Karşılaştırılması, Yüksek Lisans, Devam ediyor.
Murat Şimşek, Seyyid Hüseyin Nasr’da Din ve Bilim, Yüksek Lisans, Devam ediyor.
Atıf yapan Ali Bulaç, Vahiy Nedir?, Ekin Yay. İstanbul 2020, s.139, 141,142, 144 atıf yapılan eser, Hakan Hemşinli, “Dini Tecrübenin Nesnelliği Üzerine”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Tetkikleri Dergisi, cilt.134, 2010, ss. 119-144.

Atıf yapan Abdurrahman Kasapoğlu, Kur’an’da Bir Dinî Tecrübe Olarak Allah’tan Yardım Dileme ve O’na Muhtaçlık “İstiâne” “İstiğâse” ve “Fakr İlâ’llâh”, Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi 2014, Atıf yapılan eser Hemşinli, Hakan, “Dinî Tecrübenin Nesnelliği Üzerine”, Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 33, 2010.

Atıf yapan Fatma Yüce, Dini ve Mistik Tecrübede Evrensel Öz, Elis Yay., Ankara 2016,  atıfın geçtiği sayfa 76,  atif yapılan eser, Hakan Hemşinli, Öznellik ve Nesnellik Bağlamında Dini Tecrübe. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2015, 3,25, 27-31.

Atıf yapan  İbrahim Yıldız, Türkiye’de Din Felsefesi Alanında Yapılmış Olan Doktora Tezlerinin Ele Aldığı Konular Açısından Analizi, Din ve Bilim: Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 2018, cilt: I, sayı: 1, s. 24-37, atıf yapılan sayfa 34 atıf yapılan eser, Hakan Hemşinli, Öznellik ve Nesnellik Bağlamında Dini Tecrübe. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2015.

Atıf yapan Ceren Utkugün-Sibel Yazıcı, “Öğretmen Adaylarının Hoşgörü Değerine Yaklaşımı”, ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı 9, Erzurum 2019, 17-31.  Atıfın geçtiği sayfalar: 19,27, atif yapılan eser Hakan Hemşinli, Din ve Hoşgörü: İmkan ve Sınırlılıklar, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van 2007, atıf yapılan sayfalar: 24,28

Atıf yapan Könül Ehmədova, “Müasir Dövrdə Mötədillik Anlayışı”,  Dövlət və Din, İctimai Fikir Toplusu № 01 (64) 2020, s.82-89. Atfın geçtiği sayfa 89. atif yapılan eser Hemşinli Hakan. Din ve hoşgörü: İmkan ve sınırları. İslam dini örneği. Yüksek Lisans tezi. Van: Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

Atıf yapan  Kenan Cetinkaya Turkish Response to The Christian Call for Dialogue, The Temple University, Doktora Tezi, 2014,  atıf geçtiğin sayfa 437. atıf yapılan eser, , Hakan Hemşinli, Din ve Hoşgörü: İmkan ve Sınırlılıklar, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van 2007.

Atıf yapan Sevde Düzgüner, Maneviyat Algısı ve Diğerkâmlıkla İlişkisi, (Kan Bağışı Örneğinde Türkiye ve Amerika Karşılaştırmalı Nitel Bir Araştırma), Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, Din Psikolojisi Bilim Dalı, Konya 2013, atıf yapılan sayfa 73, Atıf yapılan eser, Hakan Hemşinli, “Dini Tecrübenin Nesnelliği Üzerine”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Tetkikleri Dergisi, cilt.134, 2010, ss. 119-144, atıf yapılan sayfa 128.

Atıf yapan Mehmet Ali Uca, “Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile Hoşgörü Değerine Sahip Olma Düzeyleri Arasındaki İlişki”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Van 2015, atıf sayfası 22, Atıf yapılan eser, Hakan Hemşinli, Din ve Hoşgörü: İmkan ve Sınırlılıklar, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van 2007, atıf yapılan sayfa 4.

Atıf yapan Deniz Güneş, Tokat Yöresi Alevî Bektâşi İnancında Zâkirlik Geleneği, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzikoloji ve Müzik Teorisi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, atıf yapılan eser Hakan Hemşinli, Din ve Hoşgörü: İmkân ve Sınırlılıklar -İslâm Dini Örneği- (Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van 2007.

Atıf yapan  Elif Kopal, “Buhari ve Müslim Hadisleri Çerçevesinde Hz. Peygamber’in Nezaket Ve Zarafeti”, RTEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri/Hadis Anabilim Dalı, Yüksek lisans 2013, atıf sayfası 105, atıf yapılan eser, Hakan Hemşinli, Din ve Hoşgörü: İmkan ve Sınırlılıklar, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van 2007, atıf yapılan sayfa 44-48.

Atıf yapan  Halil İbrahim Köse,  Meister Eckhart Düşüncesinde Tanrı Tasavvuru ve Mistik Tecrübe, Atatürk Üniversitesi 2020, , atıf yapılan eser Hemşinli, H. , “Dinî Tecrübenin Nesnelliği Üzerine”. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (33), 2011, 119-144.

Sedat Altunkanat, Dini Çoğulculuk Açısından İmam Hatip Liselerinde Okutulan Karşılaştırmalı Dinler Tarihi Dersinin İncelenmesi (Adana Örneği),Çukurova Üniversitesi 2019, atıf yapılan eser Hakan Hemşinli, “Dinî Tecrübenin Nesnelliği Üzerine”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, Sayı:33  atıf yapılan sayfa. ??

Atıf yapan  Hatice Elif Elmas, Ortaöğretim Öğrencilerinin Dindarlık Eğilimlerinin Bazı Kişilik Özellikleri İle İlişkisinin İncelenmesi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Felsefe Grubu Eğitimi Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2017, Doktora Tezi, atıf sayfası, 35;  atıf yapılan eser Hakan Hemşinli, “Dinî Tecrübenin Nesnelliği Üzerine”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, Sayı:33  atıf yapılan sayfa.  125-126.

Atıf yapan   Sümeyye Ateş, Dindarlık Ve Tüketim Algıları Arasındaki İlişki, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Psikolojisi Bilim Dalı, Yüksek Lisans tezi, Konya 2019,  Atıf yapılan sayfa 14. , atıf yapılan eser Hakan Hemşinli, “Dinî Tecrübenin Nesnelliği Üzerine”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, Sayı:33  atıf yapılan sayfa.  125-126.

Atıf yapan   Maksut Önlen,  Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Sevgi-Saygı Ve Hoşgörü Değerlerinin Ulusal Gazete Haberlerine Yansımaları, Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2017, atıf yapılan eser Hemşinli, H. (2007). Din ve Hoşgörü: İmkân ve Sınırlılıklar –İslam Dini Örneği- Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Van.

Atıf yapan   Merve Orhan Devrim, Kadın Dindarlığının Ayırıcı Vasıfları (Bursa Örneği), Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Din Psikolojisi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bursa 2016, atıf sayfası 14,16, , atıf yapılan eser Hakan Hemşinli, “Dinî Tecrübenin Nesnelliği Üzerine”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, Sayı:33  atıf yapılan sayfa.  125,131-132.

Atıf yapan   Fatma Özdemir, Muhyiddin İbnü’l Arabî’de Akıl İman İlişkisi, Hitit Üniveristesi, sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum 2020,  atıf yapılan eser Hakan Hemşinli, “Dinî Tecrübenin Nesnelliği Üzerine”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, Sayı:33  atıf yapılan sayfa.  120-125,

Atıf yapan   Fatma Özdemir, Muhyiddin İbnü’l Arabî’de Akıl İman İlişkisi, Hitit Üniversitesi, sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum 2020 , Atıf Yapılan Eser Hakan Hemşinli,. “Tanrı’nın Varlığına Bir Delil Olarak Dinî Tecrübe: Duyu Tecrübesi ve Saf Bilinç İddiaları Örneği”, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, Sy.22 (3): (2018):1633-1655.

Atıf yapan   Ayşe Nur Bıçak Kur’ân’da Mü’minlerin Dinî Tecrübeleri, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya 2020,  atıf yapılan eser Hakan Hemşinli, “Dinî Tecrübenin Nesnelliği Üzerine”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, Sayı:33  atıf yapılan sayfa.  120,

Atıf yapan   Sinem Kaptanoğlu,  Tıbbi Müdahalede Etik ve Hukuki İkilemler İle Çözüm Yolları, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul  2020 , Atıf Yapılan Eser Hakan Hemşinli,.“İslâm Ahlâk Felsefesine Giriş: İlk Dönem İslâm Felsefesinde Temel Ahlâk Problemleri”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 6, Van, 2017.

Atıf yapan   Muhammed Nurullah Akkurt,  İslâm Kelâmında Mûcize ve Kerâmet Dışındaki Hârikulâde Haller, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  2018, Atıf Yapılan Eser Hakan Hemşinli,. “Dînî Tecrübenin Nesnelliği Üzerine”. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 33 (2010): 121-142.

Atıf yapan   Aysel Tan, Mevlana’da Dini Tecrübe, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2017 , Atıf Yapılan Eser Hakan Hemşinli, “Dinî Tecrübenin Nesnelliği Üzerine”, A.Ü.İ.F.D., 33. sayı, 2010

Atıf yapan   Fatma Aygün, Mâtürîdî\’Ye Göre Allah\’ın Varlığını Aklen Bilmenin İmkânı, Marmara Üniversitesi 2015,  Atıf Yapılan Eser Hakan Hemşinli,. “Dînî Tecrübenin Nesnelliği Üzerine”. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 33 (2010):

Atıf yapan  Süleyman Şenel,  Aralık 2013, atıf yapılan eser, Hakan Hemşinli, Din ve Hoşgörü: İmkan ve Sınırlılıklar, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van 2007, atıf yapılan sayfa 44-48.

Atıf yapan  Ahmet Kılıç, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dinsel Hoşgörü Algısı,  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı,  Yüksek Lisans Tezi, Niğde 2017, atfın geçtiği sayfa 39,  atıf yapılan eser, , Hakan Hemşinli, Din ve Hoşgörü: İmkan ve Sınırlılıklar, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van 2007.

SEMİNERLER:
ÇALIŞTAYLAR
Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu Kongresi, 19-21 Mart 2019 Van.
Van Gençlik Çalıştayı, Van Valiliği 2018.
SERTİFİKA PROGRAMLARI
Yabancı Dil Hazırlık Programı, Atatürk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, Erzurum 2019
BELGELER
Takdirname Belgesi, Başkale Kaymakamlığı, 05.04.2006
Teşekkür Belgesi, Başkale Müftülüğü, 18.10.2007

Diğer Üyeler