Geri

et-Temhîd fî usûli’d-dîn Okumaları

Ücretsiz
temhid

Gereklilikler

 • Derslere düzenli katılım beklenmektedir.
 • Zoom bağlantısı ile canlı derse girişte ‘Kullanıcı Adı’ olarak gerçek ‘Ad Soyad’ yazılmalıdır. Katılımcının devam durumu, Zoom oturumuna bağlandığı kullanıcı adı üzerinden takip edilmektedir. Gerçek ad ve soyadın kullanıcı adı olarak yazılması bu açıdan çok önemlidir. Zoom oturumuna giriş yapıldığında kullanıcı adının üzerine tıklanıp MORE/RENAME (Daha Fazlası/Kullanıcı Adını Düzenle) ile kullanıcı adı değiştirilebilir.
 • et-Temhid PDF formatında ders sayfasından indirilmelidir.

Temel Bilgiler

 • Amaç: Bu seminerde, Nesefî'nin et-Temhîd fî uṣûli’d-dîn eserinin müzakereli şekilde okunması hedeflenmektedir.
 • et-Temhid Okunacaktır.
 • Anahtar Kelimeler: Matüridilik; Nesefî; Ebü'l-Muîn en-Nesefî; Tebsıra; et-Temhîd fî uṣûli’d-dîn; et-Temhîd
 • Ücretsizdir | Düzenli katılım sağlayanlara Katılım Sertifikası düzenlenmektedir.
 • Eğitimci: Arş. Gör. Yusuf Arıkaner |
 • İlk Ders: 17 Eylül 2021 Cuma 20:00.
 • Ücretsizdir | Düzenli katılım sağlayanlara Katılım Sertifikası düzenlenmektedir.

Hedef Kitle

 • İlahiyat ve İslami İlimler Fakültesi Öğrencileri
 • Temel İslam Bilimleri Lisansüstü Öğrencileri

et-Temhîd fî uṣûli’d-dîn Okumaları

Arş. Gör. Yusuf Arıkaner | Çankırı Karatekin Üniversitesi

Bu seminerde, Ebü’l-Muîn en-Nesefî’nin (ö. 508/1115) Tebṣıratü’l-edille eserinin bir özeti mahiyetinde olan et-Temhîd fî uṣûli’d-dîn Okumaları, 2021 yılında her cuma 20:00-21:00 saatleri arasında Zoom üzerinden dersler gerçekleştirilmiştir. et-Temhîd fî uṣûli’d-dîn Okumaları, Şubat 2022 itibari ile tamamlanmıştır.

Eserin PDF’ini İNDİR: et-Temhîd fî uṣûli’d-dîn

 

Ebü’l-Muîn Meymûn b. Muhammed en-Nesefî (ö. 508/1115), İmam Mâtürîdî’nin kurduğu Sünnî kelâm mezhebini geliştiren âlimdir. 438 (1047) yılında Nesef’te doğdu. Meşhur din âlimlerinin yetiştiği bir aileye mensuptur. Semerkant ve Buhara’daki Mâtürîdî-Hanefî âlimlerinden, özellikle Nesefî nisbesini taşıyanlardan tahsil görmüş olmalıdır. Kaynaklarda babası ve dedesinin Hanefî mezhebine hizmet eden âlimlerden olduğu belirtilir. Talebelerinin başında Necmeddin en-Nesefî gelir. Alâeddin es-Semerkandî, Ahmed el-Pezdevî, İsmâil b. Adî et-Tâlekānî, Ahmed b. Ferah es-Suğdî ve Ebü’l-Hasan el-Belhî de onun öğrencileri arasında yer alır. Necmeddin en-Nesefî’nin naklettiğine göre 25 Zilhicce 508 (22 Mayıs 1115) tarihinde büyük bir ihtimalle Buhara’da vefat etmiştir. et-Temhîd, Tebṣıratü’l-edille’nin bir özeti mahiyetindedir (nşr. Habîbullah Hasan Ahmed, Kahire 1986; Abdülhay Kābîl, Kahire 1987).

Eğitim Detayı

 • Dersler 23
 • Sınavlar 0
 • Süre Ömür Boyu Erişim
 • Seviye Tüm Seviyeler
 • Öğrenciler 76
 • Sertifika Evet
 • Değerlendirme Derslerle

Öğrenciler

Lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile ilgi duyan araştırmacılar katılabilir.
Oku Okut Akademi ders sayfasından kaydolunabilir.
Hayır, ücretsizdir.
Canlı dersler Zoom üzerinden yapılmaktadır. Ders sayfasında yer alan ‘Canlı Ders | Video Arşivi’ sekmesinde, Zoom giriş bilgileri yer almaktadır.
Ders videoları, ders sayfasında yer alan “Video Arşivi” alanına eklenmektedir, derse kaydolunarak izlenebilir ve ‘Tamamla’ sekmesi ile ders tamamlama ve takibi işlemi yapılabilir. Ayrıca Oku Okut TV YouTube kanalından da videolar erişime açılmaktadır.
Derslere düzenli katılım sağlayanlara katılım sertifikası verilecektir. Bunun için Zoom bağlantısı ile canlı derse girişte ‘Kullanıcı Adı’ olarak gerçek ‘Ad Soyad’ yazılmalıdır. Katılımcının devam durumu, Zoom oturumuna bağlandığı kullanıcı adı üzerinden takip edilmektedir. Gerçek ad ve soyadın kullanıcı adı olarak yazılması bu açıdan çok önemlidir. Zoom oturumuna giriş yapıldığında kullanıcı adının üzerine tıklanıp MORE/RENAME (Daha Fazlası/Kullanıcı Adını Düzenle) ile kullanıcı adı değiştirilebilir.