Geri

İngilizce Metin Okumaları: İleri Düzey

Ücretsiz
Read in English – Advanced

Gereklilikler

 • Derslere düzenli katılım beklenmektedir.
 • Okuma metinlerindeki anlamı ve telaffuzu bilinmeyen kelimeler öğrenilmelidir.
 • Zoom bağlantısı ile canlı derse girişte ‘Kullanıcı Adı’ olarak gerçek ‘Ad Soyad’ yazılmalıdır. Katılımcının devam durumu, Zoom oturumuna bağlandığı kullanıcı adı üzerinden takip edilmektedir. Gerçek ad ve soyadın kullanıcı adı olarak yazılması bu açıdan çok önemlidir. Zoom oturumuna giriş yapıldığında kullanıcı adının üzerine tıklanıp MORE/RENAME (Daha Fazlası/Kullanıcı Adını Düzenle) ile kullanıcı adı değiştirilebilir.

Temel Bilgiler

 • Amaç: 12 hafta sürecek bu kursta öğrencilerin ileri okuma becerilerini kazanmaları (tarama, göz atma, özetleme, kendi cümleleriyle ifade etme, kelimeleri bağlamdan çıkarma vb.) ve kelime bilgilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Aynı zamanda öğrencilerin okuduklarını sözlü ve yazılı olarak özetleyebilmeleri hedeflenmektedir.
 • Eğitmen: Doç. Dr. Arif Bakla | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Tarih: Her Salı 18:00-18:40 | İlk Ders: 19 Ekim 2021 Salı
 • Ücretsizdir | Tüm derslere düzenli devam edenlere Katılım Sertifikası verilecektir.
 • Her hafta belirtilen metinler okunacak ve tartışılacaktır.
 • Anahtar Kelimeler: İngilizce; İngilizce Okuma; İngilizce Metin Okumaları; English; Read in English

Hedef Kitle

 • Lisans ve lisansüstü öğrencileri ile ilgi duyan araştırmacılar.

İngilizce Metin Okumaları: İleri Düzey | Read in English – Advanced

Tarih  | Saat

Her Salı 18:00- 18:40

İlk Ders: 19 Ekim 2021 Salı

Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Arif Bakla

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mütercim ve Tercümanlık Bölümü, Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı

Amaç

12 hafta sürecek bu kursta öğrencilerin ileri okuma becerilerini kazanmaları (tarama, göz atma, özetleme, kendi cümleleriyle ifade etme, kelimeleri bağlamdan çıkarma vb.) ve kelime bilgilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Aynı zamanda öğrencilerin okuduklarını sözlü ve yazılı olarak özetleyebilmeleri hedeflenmektedir.

Okunacak Metinler

*Derste her hafta A metni okunacak ve tartışılacaktır. B metni ise ek okumaya yöneliktir.

Metinleri PDF olarak İNDİR

Hafta 3:

3a-How Globalization Has Changed our Lives Benefits and Challenges

3b-Intellectual Property

Hafta 4:

4a-Is global plastic pollution nearing an irreversible tipping point

4b-The Dangers of Hacking and What a Hacker Can Do to Your Computer

Hafta 5:

5a-Kids and Technology Creating a Safe Environment for Your Children

5b-Resilience in the Workplace

Hafta 6:

6a-There Isn’t Enough Privacy on Social Media and That is a Real Problem

6b-Why Is Art Important?

Hafta 7:

7a-Can English remain the world’s favorite language?

7b-Common Myths and Stereotypes of Homelessness

Hafta 8:

8a-What Does Online Shopping During Lockdown Mean for the Environment

8b-The terrifying power of stereotypes  and how to deal with them

Hafta 9:

9a-14 Types of Advertising

9b-What is Mindfulness

Hafta 10:

10a-How modern life affects our physical and mental health

10b-Color Psychology Does It Affect How You Feel

Hafta 11:

11a-6-Reading on-screen versus reading in print: What’s the difference for learning?

11b-5-Types of Advertisements and What Makes Them Successful

Hafta 12:

12a-14 coronavirus myths busted by science

12b-Using Cell Phones as Learning Tools

İngilizce Dinleme Yapmak İçin Önerilen Site

Randall’s ESL Cyber Listening Lab – English Listening

Eğitim Detayı

 • Dersler 14
 • Sınavlar 0
 • Süre Ömür Boyu Erişim
 • Seviye Tüm Seviyeler
 • Öğrenciler 160
 • Sertifika Evet
 • Değerlendirme Derslerle

Dr. Arif Bakla 1978 yılında Kırşehir’in Kaman ilçesinde doğmuştur. İlkokul ve ortaokulu Kaman’da tamamladıktan sonra Çankırı Anadolu Öğretmen Lisesi’ni kazanmış ve burada öğretmenlik mesleğine ilgi duymaya başlamıştır. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. MEB’de öğretmenlik yapmış ve okutman olarak Selçuk Üniversitesi’ne girmiştir. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde kurucu öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 2015 yılında TÜBİTAK bursu ile Iowa State Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Uygulamalı Dilbilim ve Teknoloji Bölümü’nde ziyaretçi bilim insanı olarak görev yapmış ve burada araştırmalar yürütmüştür. Halihazırda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çalışma alanı teknoloji destekli yabancı dil öğretimi ve teknoloji destekli araştırma yöntemleridir. Ayrıca akademik yazma, okuma ve okuma öğretimi konularında araştırmalar yapmakta ve dersler vermektedir. Bilgisayar destekli nitel veri analizi konusunda kalkınma ajansları da dahil olmak üzere çeşitli kurumlarda eğitimler vermiş ve uluslararası toplantılarda çalıştaylar yapmıştır. Dr. Bakla’nın yöntembilimsel uzmanlık alanı karma araştırmalar, nitel araştırmalar ve bilgisayar destekli nitel veri analizidir. Son yıllarda Language Learning & Technology, ReCALL, Computers & Education, Qualitative Research, Instructional Science and Australian Journal of Education gibi etki faktörü yüksek ve alanda ilk sıralarda yer alan uluslararası dergilerde yayınlar yapmıştır. NVivo ile Nitel Veri Analizi başta olmak İngilizceden Türkçeye çeviri çalışmaları yapmıştır. Ayrıca çeviri programları konusuna ilgi duymaktadır ve Putting Pen to Paper: Academic Paragraph Writing adlı kitabın yazarıdır.

Öğrenciler