Geri

Mutezile Okumaları: Minhâc | Zemahşerî

Ücretsiz
mutezile_akaidi

Gereklilikler

  • Okumalara düzenli katılım beklenmektedir.

Temel Bilgiler

  • Eğitimci: Prof. Dr. Osman Demir

Mutezile Okumaları: el-Minhâc fî uṣûli’d-dîn | Zemahşerî

Zemahşerî – Mu’tezile Akāidi | Prof. Dr. Osman Demir

Her Pazar 22:00

Adı, çağları ve mezhepleri aşan el-Keşşâf adlı tefsiriyle özdeşleşen Zemahşerî (ö. 538/1144), Muʻtezile’nin son kalesi olan Hârezm’in en önde gelen Mu‘tezilî âlimlerindendir. Kelâma ilişkin bilinen tek eseri olan el-Minhâc, Mu‘tezilî düşünceyi büyük bir açıklık ve özlülükle ortaya koyan bir akāid metnidir. Zemahşerî, el-Minhâc’da seleflerinin fikirlerini derlemek ve karşılıklı argümanlara da yer vermek suretiyle, Mu‘tezile’nin VI/XII. yüzyıldaki gündemini veciz bir şekilde ortaya koymaktadır. İsminden anlaşıldığına göre Zemahşerî’nin nazarında bu eser, itikad sahasında insanlara yol gösterecek, onları hakikate ulaştıracak ve takip edilmesi gereken bir yol, yani bir minhâcdır. Onun adanmış bir Muʻtezilî ve âdeta mezhebinin propagandasını yapan bir isim olduğu düşünüldüğünde, el-Minhâc, bir nevi mezhep manifestosu olarak değerlendirilebilir.

Seminer Asistanı

Veysel Coşkun, veysel7958@gmail.com

Derse Katılım

Okumalar, her Pazar 22:00-22:40 arasında Zoom üzerinden çevrim içi ders ve Oku Okut TV YouTube  kanalından canlı yayın şeklinde yapılacaktır. 21:50 itibari Zoom bağlantısı ile derse giriş yapan 100 kişi okumaları çevrim içi olarak takip edebileceklerdir. 100 kişilik Zoom sınırı sebebi ile çevrim içi derse giriş yapamayanlar YouTube üzerinden okumalara katılabilirler.

Zoom Giriş Bilgileri

 

Eğitim Detayı

  • Dersler 9
  • Sınavlar 0
  • Süre Ömür Boyu Erişim
  • Seviye Tüm Seviyeler
  • Dil Türkçe
  • Öğrenciler 156
  • Sertifika Hayır
  • Değerlendirme Evet

Doç. Dr. Osman DEMİR, 1974’te Ordu’da dünyaya geldi. 1996 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek Lisansını 1999’da “Kelâm İlmi Açısından Ricâlü’l-gayb” teziyle tamamladı. Doktorasını 2006 yılında “İlk Dönem Kelâmcılarında Sebep-Sonuç İlişkisi” adını taşıyan tez ile bitirdi. 2010 - 2018 yılları arasında itibaren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Kelam tabiat felsefesi, ilk dönem kelâmı, din-bilim ilişkisi, güncel itikadi problemler gibi meseleler etrafında kaleme aldığı makaleleri, sempozyum bildirileri, tercümeleri ve ansiklopedi maddeleri bulunmaktadır.

Okumalar, her Pazar 22:00-22:40 arasında Zoom üzerinden çevrim içi ders ve Oku Okut TV YouTube  kanalından canlı yayın şeklinde yapılacaktır. 21:50 itibari Zoom bağlantısı ile derse giriş yapan 100 kişi okumaları çevrim içi olarak takip edebileceklerdir. 100 kişilik Zoom sınırı sebebi ile çevrim içi derse giriş yapamayanlar YouTube üzerinden okumalara katılabilirler.