Geri

Gönüllü Eğitimci Olun!

Siz de Oku Okut markası altında gönüllü eğitimci olabilirsiniz.

Oku Okut Derneği, bireylere okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Bu amaçla tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak hizmet sunmaktadır.

Nasıl eğitimci olursunuz?

Gönüllü eğitimci olmak için aşağıdaki bilgilendirici bölümleri okuyup, formu doldurunuz.

Please login to send your request!
Oku Okut Derneği‘nin misyonu; kendini, tarihini, kültürünü ve dünyayı bilme yolunda olan öğrencilerimize, bilimsel veriler ve uluslararası başarılı uygulama örnekleri perspektifinde okuma alışkanlığı kazandırmak ve bu alışkanlığın tüm toplumda yaygınlaşmasını sağlamaktır.

Oku Okut Derneği‘nin hedef kitlesi; öncelikle öğrencilerimiz, vatandaşlarımız ve yurt dışında yaşayan soydaşlarımızdır.

Oku Okut Derneği‘nin kapsama ve hizmet alanı; yapay zekâ ve çevrim içi teknolojik imkânlarla yakın planda Türkiye, gelecekte tüm dünyadır.

Oku Okut Derneği‘nin vizyonu; okuma alışkanlığı kazandırmada ve kitap okumayı desteklemede Türkiye’nin KIZILAY’ı olmaktır.

Oku Okut Derneği‘nin amacı, öğrencilere “kitap okuma alışkanlığı” kazandırmak ve bu alışkanlığı toplumda yaygınlaştırmak amacıyla kapsamlı akademik araştırmalar yaparak her durum için özel “okuma projeleri” üretmektir. Yürütülecek projelerle eğitim-öğretimin her kademesindeki öğrenciler için kitaplarla buluşma imkânları oluşturulacaktır. Okuma-anlama becerilerinin geliştirilmesi için her okuyucuya yapay zekâ ve eğitim danışmanları aracılığıyla rehberlik hizmeti verilecektir. Ayrıca alanında uzman öğretim üyelerinin danışmanlığında ilkokul, ortaokul, lise, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik çevrim içi okuma kulüpleri oluşturularak öğrencilerin yazarlarla buluşması sağlanacaktır. Proje kapsamında gayretli ve başarılı olan öğrencilerin ödüllendirilmesi; maddi imkânı kısıtlı olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ücretsiz çevrim içi canlı destek kurslarının düzenlenmesi de hedeflenmektedir.

Oku Okut Derneği‘nin projelerine ve sunduğu hizmetlere katılım tamamen ücretsizdir.
Derneğin Adı: Oku Okut Derneği Kısa Adı: Oku Okut

Kuruluş Tarihi: 07/12/2020

Kütük No: 06-142-141 Vergi Numarası: Çubuk VD 6390840724

KVKK VERBİS: OKU OKUT DERNEĞİ (10055347)

Adres: Yıldırım Beyazıt Mah. Fatih Cad. No. 8/2 Çubuk/ANKARA UAVT Adres Kodu: 1387312042 E-Posta: info@okuokut.org Cep: +90 534 461 83 23 – 0 539 249 77 18

Kurucular Kurulu

Dr. Abdullah DEMİR

Prof. Dr. Celal DEMİR

Doç. Dr. Behlül TOKUR

Doç. Dr. Arif BAKLA

Dr. Fulya BARIŞ PEKMEZCİ

Dr. Emrullah KILIÇ

Mustafa BÜLBÜLGenel Başkan

Dr. Abdullah DEMİR

Genel Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Behlül TOKUR
Oku Okut Derneği, uluslararası kurumsal yönetim ana ilkeleri olan ve aşağıda belirtilen prensiplerine bağlı kalarak etik değerler çerçevesinde hizmet sunmayı taahhüt eder:

Ayırım Gözetmemek: Oku Okut Derneği; milliyet, ırk, dinî inanç, sınıf veya siyasi düşünce farkı gözetmez. Eğitim-öğretimi destekler; topluma okuma alışkanlığı kazandırmak ve okuma alışkanlığını geliştirmek için çalışır.

Tarafsızlık: Oku Okut Derneği; düşmanlıklara taraf olmaz. Hiçbir zaman din, ırk, siyasi ve ideolojik nitelikteki ihtilaflara girmez.

Bağımsızlık: Oku Okut Derneği, bağımsız bir kuruluştur. Eğitim-öğretimin desteklemesine ve okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetlerde kamu kurum ve kuruluşlarının yardımcısıdır.

Şeffaflık: Oku Okut Derneği; Dernek ile ilgili mali, ayni ve iktisadi konularda yeterli, doğru ve kıyaslanabilir bilgiyi zamanında, somut ve anlaşılabilir bir şekilde kamuoyuna web sitesinden açıklar.

Hesap Verebilirlik: Oku Okut Derneği, yönetime ilişkin kural ve sorumluluklarını açık bir şekilde tanımlar ve bu sorumluluklar çerçevesinde şeffaflık ve kamuoyuna açıklık ilkesini benimser.

Sorumluluk: Oku Okut Derneği; faaliyet ve hizmetlerini ulusal ve uluslararası ilgili mevzuata, kurum içi düzenlemelere, toplumsal ve etik değerlere uygun olarak gerçekleştirir.

Adalet ve Eşitlik: Oku Okut Derneği yönetimi; tüm faaliyetlerinde üçüncü şahıslara karşı eşit davranmayı ve önyargısız yaklaşmayı benimser.

Etik Değerlere Saygı: Oku Okut Derneği; etik değerlere saygılıdır ve faaliyetlerinde etik değerlere uygunluğu gözetir.