Geri
Kullanıcı Profil Resmi

Dr. Abdullah Demir

Aslen Yozgatlı olan Dr. Abdullah Demir, Kırşehir’de 1980 yılında doğdu. İlk ve ortaokulu Kırıkkale’de okudu. Kırıkkale İmam Hatip Lisesi’nden 1997 yılında mezun oldu. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 2002 yılında lisans öğrenimini, aynı üniversitede “Mâtürîdî Kelâm Ekolünde Mukallidin İmanı” adlı teziyle 2006’da yüksek lisansını, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde “Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr'ın Kelâm Yöntemi” adlı teziyle de 2014 yılında doktorasını tamamladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 2003-2011 yılları arasında imam-hatip, Kur’an kursu öğreticisi, vaiz ve cezaevi vaizi olarak çalıştı. Bu yıllarda Ali Melek ile birlikte hazırladıkları Dini Değerleri İle Diyarbakır adlı kitap 2009 yılında yayımlandı. Harun Işık ile birlikte hazırladıkları Ceza İnfaz Kurumları Din Hizmetleri Rehberi adlı kitap ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2012 yılında basıldı.

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 2014-2017 yıllarında araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalıştı. Bu süreçte Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Koleji’nde 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde ilk, orta ve lise düzeylerinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretmeni olarak da görev yaptı. TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Burs Programı kapsamında İngiltere’de The University of Nottingham’da 2015-2016 arasında doktora sonrası araştırmasını yürüttü. Türkiye merkezli yayımlanan, Web of Science ESCI ve SCOPUS indekslerinde taranan Cumhuriyet İlahiyat Dergisi’nin editörlüğünü 2016-2019 yıllarında yürüttü. 2018 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin proje desteği ile akademik yazım ve kaynak gösterme sistemi İSNAD’ı geliştirdi. İSNAD Atıf Sistemi, İngilizce (ISNAD Citation Style, 2020), Arapça (İSNAD: Nizâm Tevsîki'l-Merâci', 2022) ve Farsçaya (Şîvenâme-i İstinâddehî be Reveş-i İSNAD, 2022) çevrildi. Ücretsiz olarak kullanıma sunulan İSNAD’ı, Ocak 2024 itibarıyla lisansüstü tezlerinin yazımında 55 enstitü ve bilimsel makale yazımında yurt içi ve dışından 168 hakemli dergi kullanmaktadır.

Demir, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından ilki 2018 yılında gerçekleştirilen ve sonraki yıllarda Türkiye Editörler Çalıştayı adıyla sürdürülen bilimsel etkinliğin koordinatörlüğünü yürütmektedir. Ayrıca hakemli kitap ve dergi yayımcılığına yönelik tecrübe aktarımı ve istişare platformu olarak 2018 yılında oluşturulan ve 623 hakemli dergi editörünün üyesi olduğu Türkiye Editörler Grubu’nun kurucusudur.

Demir, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 2017 yılında Kelam Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı ve hâlen bu görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda Web of Science ESCI indeksinde taranan Eskiyeni dergisinin editörlüğünü de yapmaktadır.

Demir; öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmek, topluma okuma alışkanlığı kazandırmak ve bu alanda ücretsiz hizmet sunmak amacıyla 2020 yılında kurulan Oku Okut Derneği’nin kurucu başkanıdır ve hâlen bu görevini de sürdürmektedir. Oku Okut Derneği; çevrim içi eğitim portalı ve kitap okuma kulüpleri platformu olan Oku Okut Akademi (www.okuokut.org) ile açık erişim yayımcılık yapan Oku Okut Yayınları markaları üzerinden ücretsiz hizmet sunmaktadır.

Demir, 2017-2021 yıllarında Ulusal İlahiyat Atıf Dizini projesinde yürütücü olarak görev yaptı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan 2622 kavramı içeren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kavramları Yazım Kılavuzu’nun hazırlanmasında 2023 yılında koordinatör olarak görev aldı. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nce Ağustos 2023 yılında başlatılan Din Öğretimi Ders Kitapları Alan Kavramları Yazım Birliği Projesi’nde yürütücü olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı’nca yürütülmesi için hazırlıkları devam eden Öğrencilerin Söz Varlığının Tespit ve Geliştirilmesi Projesi’nin de koordinatörüdür.

Demir’in “Hanefî-Matürîdî din anlayışı” ile “bilimsel araştırma ve hakemli yayımcılık” alanlarında yayınları bulunmaktadır. Bu alanlarda yurt içinde ve Türk Cumhuriyetlerinde eğitimler ve seminerler vermektedir.

Uzmanlık alanıyla ilgili konularda çeşitli Kamu kurumlarında komisyon üyeliği görevleri de bulunan Demir, evli ve 3 çocuk babasıdır. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

27 Kurs
1624 Öğrenci