Geri
Kullanıcı Profil Resmi

Prof. Dr. Mustafa Koç

1975 Bursa doğumlu olan Koç, 1994 yılında ortaöğrenimini Bursa İmam-Hatip Lisesi’nde tamamlamıştır. Ardından 1999 yılında yükseköğrenimini Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Yaşlılık döneminde ölüm düşüncesi ve âhiret inancı adlı teziyle teoloji lisansı-[BTh] alarak bitiren Koç, 2002 yılında Uludağ Üniversitesi’nde Ergenlik döneminde dua ve ibadet psikolojisinin ruh sağlığı üzerindeki etkileri isimli teziyle de din psikolojisi bilim dalındaki yüksek lisans-[MA] eğitimini tamamlayarak Bilim Uzmanı unvanını almıştır. Daha sonra 2008 yılında ise yine aynı üniversitede Yetişkinlik döneminde dindarlık ile benlik kavramı değişkenleri arasındaki ilişki adlı teziyle adı geçen bilim dalında doktora-[PhD] eğitimini bitirerek Bilim Doktoru unvanını kazanan Koç, 2015 yılında Manevi danışmanlık: Müslüman-Türk diasporası örneği isimli temel eseriyle din psikolojisi alanında Doçent, 2021 yılında ise Çocukluk döneminde din ve kavram isimli takdim eseriyle de Profesör unvanını almıştır.
Ayrıca 2005-2015 yılları arasında bazı Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde uzmanlık alanıyla ilgili çeşitli konularda kısa ve uzun süreli olarak teorik-ampirik inceleme ve araştırmalar yapan Koç, bu bağlamda 2009-2013 yılları arasında United Kingdom’da Avrupalı Müslüman-Türk diasporasının ruh sağlığı ile dindarlık ilişkisini haritalama üzerine ampirik bir proje yürütmüştür. Aynı zamanda 2012 yılında University of Edinburgh’ta misafir öğretim üyesi statüsüyle A study of pastoral counselling: Sample of Edinburgh Turkish-Muslim immigrants konulu doktora sonrası-[PostDoc] araştırmasını tamamlayan Koç, ayrıca 2012-2013 yılları arasında Edinburgh College’de Introduction to counseling ve Introduction to life coaching & Personal development isimli uygulamalı sertifika programlarını bitirmiştir.
Uzmanlık alanıyla ilgili uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış çok sayıda telif ve çeviri makaleleri bulunan Koç, çeşitli ulusal psikiyatri ve psikoloji ile pdr ve mdr kongrelerinde bildiriler sunmuştur. Ayrıca alanıyla ilgili çeşitli düzeydeki platformlarda pek çok konferansa ve panele de konuşmacı ve moderator olarak katılan Koç, yabancı dil olarak İngilizce ve Arapça bilmektedir.
Türkiye’de din psikolojisi ve mdr alanlarındaki ilk alan dergileri olan Türk Din Psikolojisi Dergisi ile Türk Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Dergisinin sahibidir.
Bir din psikoloğu olarak Koç’un başlıca ilgi alanları ise; ‘(a) dinsel gelişim psikolojisi, (b) dinsel yönelimler ve dindarlık tipolojileri, (c) dinsel ritüellerin psikolojisi, (d) din-ruh sağlığı ilişkisi, (e) diasporik yaşam ve ruh sağlığı, (f) manevi danışmanlık ve rehberlik, (g) ölüm ve ölüm ötesi psikolojisi, (h) benlik ve kişilik psikolojisi, (i) bilişsel ve kültürel psikoloji, (j) din psikolojisi tarihi ve literatürü’dür.
Ayrıca 1997-2013 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın taşra ve yurtdışı teşkilatlarında çeşitli düzeydeki görevlerde bulunan Koç, 2013-2021 yılları arasında ise Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır ve aynı zamanda Balıkesir Üniversitesi Manevi-Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürlüğünü de yapmıştır. Halen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olan Koç, evli ve iki çocuk babasıdır.

1 Kurs
52 Öğrenci