Geri
Kullanıcı Profil Resmi

Dr. Necati İşler

Necati İŞLER, 1976 yılında Kırıkkale’de doğdu. 1993’te Kırıkkale İmam Hatip Lisesi’ni, 1999’da Ankara İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. 1999 yılında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak göreve başladı. 2005 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Suûdü’l-Mevlevî, Hayatı, Eserleri ve Dîvânı (Zâdegân)” adlı teziyle yüksek lisansını, 2021 yılında aynı enstitüde “Muhammed b. İbrahim’in Manzûm Şir‘atü’l-İslâm Tercümesi (Şir‘a-i Manzûme)” adlı teziyle doktorasını tamamladı (https://doi.org/10.55709/okuokutyayinlari.10). Halen Ankara Maltepe Ortaokulu’nda öğretmenlik görevine devam etmektedir.

1 Kurs
28 Öğrenci