Geri
Gösterilen: 21-30 / 36

‘Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı’ kitabı yayımlandı ve erişime açıldı

10/05/2021
0

Bu kitapta, Ebû İshâk es-Saffâr’ın kelâmî görüşleri, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd adlı eserinde Allah’ın isimlerinin anlamlarını açıklarken yaptığı yorumlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Ebû İshâk es-Saffâr, 6./12. yüzyıl Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinden biridir. Kelâma dair Telḫîṣü’l-edille eserinde esmâ-i hüsnâ konusuna ayrıntılı …