Geri

2. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu Video Arşivi

Ücretsiz
2.sosyal_bilimler_sempozyumu_2022x50x70_aybu 2
Ücretsiz

2.Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Oku Okut Derneği iş birliğinde 27-31 Ağustos 2022 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu, Sosyal Bilimler alanında profesyoneller ile lisansüstü öğrencileri bir araya getirerek tecrübe aktarımına imkân sağlamak, disiplinler arası iletişimi ve çalışmaları güçlendirmek ve akademik üretime katkı sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

27 Temmuz 2022 tarihi itibariyle 2. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu Bilim Kurulu’na 264 bildiri başvurusu ulaşmıştır. Bilim Kurulu ön incelemesi sonrası bildiriler, ilgili olduğu bilim alanında uzman 2 hakemin incelemesine sunulmuştur. İnceleme sonucunda başvurulardan 92’si kabul edilmiş 172’si ise kapsam dışı olması veya içeriğin sempozyum bildiri yazım ilkelerine uygun hazırlanmamış olması nedeniyle reddedilmiştir. Bildirilerin incelenmesinde Türkiye ve Azerbaycan’ın farklı üniversitelerinde görevli 383 öğretim üyesi görev almıştır.

Sempozyumda 8 profesör, 7 doçent, 20 doktor öğretim üyesi, 11 bilim doktoru, 8 uzman, 17 doktora öğrencisi ve 21 yüksek lisans öğrencisi bildiri sunacaktır. Bildi sunacak araştırmacılardan 86’sı Türkiye’de, 2’si Azerbaycan’da, 1’i Güney Afrika’da, 1’i Senegal’de ve 1’i de Ürdün’de görev yapmaktadır.

Sempozyuma 50 farklı üniversite ve kurumdan katılım sağlanmıştır. Kurum dağılımı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden 18, Millî Eğitim Bakanlı’ğından 6, Ankara Ünivesitesi’nden 4, Yalova Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 3, Sakarya Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nden 2, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü, Bartın Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Cape Town Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanlığı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Dakar Büyükelçiliği, Erciyes Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, TDV İslam Araştırmaları Merkezi, İstanbul Topkapı Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, TBMM, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, TÜBİTAK, Türk Dil Kurumu, Ürdün Üniversitesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden birer araştırmacı şeklindedir.

Sempozyumda; Afrika Çalışmaları alanında 4, Akademik Araştırma ve Yazım konusunda 3, Arap Dili ve Edebiyatı alanında 5, Bilgi ve Belge Yönetimi alanında 6, Din Eğitimi alanında 3, Dinler Tarihi alanında 3, Felsefe alanında 5, İslam Hukuku alanında 8, İslam Tarihi alanında 5, Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi alanında 10, Sanat Tarihi ve Müzik alanında 3, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında 6, Sosyoloji alanında 7, Tasavvuf alanında 5, Tefsir alanında 9, Türk Dili ve Edebiyatı alanında 7 ve Türk Tarihi alanında 3 bildiri sunulacaktır. Bildiri özetleri sempozyum web sitesinde erişime açılmıştır: https://sempozyum.okuokut.org

Sempozyum, Zoom üzerinden çevrim içi olarak 27-31 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve Oku Okut TV YouTube kanalından da canlı olarak yayımlanacaktır (www.youtube.com/c/OkuOkutTV).

Eğitim Detayı

  • Dersler 93
  • Sınavlar 0
  • Süre 1 Hafta
  • Seviye Tüm Seviyeler
  • Dil Türkçe
  • Öğrenciler 0
  • Sertifika Hayır
  • Değerlendirme Evet