Geri

Akademik Yazımda Arapça Asıllı Kelimelerin Türkçe Karşılığı

Ücretsiz
akademik_yazım
Ücretsiz

Akademik Yazımda Arapça Asıllı Kelimelerin Türkçe Karşılığı

Dr. Abdullah Hacıbekiroğlu | AYBÜ İİF

10 Kasım 2022 Perşembe 21:00

Bu seminerde, Dr. Abdullah Hacıbekiroğlu’ndan “Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’ndeki Arapça Asıllı Kelimelerin Türkçe Yazımı ve TDK Kurallarına Göre Tetkiki” adlı makalesi özelinde Arapça asıllı kelimelerin Türkçe yazımına  dair görüşleri dinlenilecektir.

Hacıbekiroğlu, Abdullah. “Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’ndeki Arapça Asıllı Kelimelerin Türkçe Yazımı ve TDK Kurallarına Göre Tetkiki”. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 30 (2022), 896-911. https://doi.org/10.29000/rumelide.1009040

Makalenin Özeti: Arapça olan kelimelerin Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde (DİA) Türkçe fonetiğe göre nasıl karşılandığı incelenmiştir. Araştırmada Türk Dil Kurumunun (TDK) güncel sözlük ve yazım kararları ölçü alınarak Arapça kelimelerin Türkçe yazılışına karşılaştırmalı bir şekilde değinilmiştir. Ayrıca TDK yazım kurallarına göre Arapça kökenli kelimelerin TDV İslâm Ansiklopedisi’ndeki yazım şekillerinin iç tutarlılığı kontrol edilmiştir. Bu kontroller neticesinde herhangi bir kelimenin yazımında veya bir yazım kuralının uygulamasında insicam sağlanıp sağlanmadığı gösterilmiştir. Araştırmada Arapça asıllı kelimeler uğradıkları harf değişimleri, ek alan kelimelerin telaffuzu, düzeltme işareti (şapka), ünsüz sertleşmesi, yazım birliği ve bazı terimlerin yazımı, transkripsiyon/transliterasyon işaretleri, apostrof ve ters apostrofun kullanımı, bazı özel isimlerin yazımı gibi başlıklar çerçevesinde incelenmiştir. Yabancı kelimelerin yazımında Türkçe telaffuz biçimleri transkripsiyon sistemi ve yazım kuralları esas alınmıştır. DİA’nın ilk cildinden son cildine kadar TDK yazım kuralları açısından oldukça başarılı bir edisyonunun olduğu görülmektedir. Bununla birlikte Arapçanın fonetiği Türkçeden belirgin bir şekilde farklılaştığı için bazı kelimelerin Türkçe yazımı ve telaffuzu problem teşkil etmektedir. Makalede DİA’daki bu kelimelerin doğru yazımları hakkında bazı önerilerde de bulunulmuştur.

Eğitim Detayı

  • Dersler 2
  • Sınavlar 0
  • Süre 10 Hafta
  • Seviye Tüm Seviyeler
  • Dil Türkçe - Arapça
  • Öğrenciler 25
  • Sertifika Hayır
  • Değerlendirme Evet