Geri

İmâm-ı Âzam’ın Akāid Risaleleri

Ücretsiz
Ücretsiz

Kelâm Okumaları: İmâm-ı Âzam’ın Akāid Risaleleri

Doç. Dr. Mustafa Selim Yılmaz Karabük Üniversitesi

Derslere 16 Mayıs 2022 İtibariyle Ara Verilmiştir. Eylül 2022 İtibariyle Derslere Devam Edilmesi Planlanmaktadır.

Kelâm Okumalarına, Müslüman düşünce tarihinin temel anlama biçimlerinden olan re’y anlayışının reisi olarak kabul edilen ve çağını aşan bir alim olan İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’den rivayet edilen Akāid Risaleleri ile başlanmıştır. Bu risaleler, özellikle Ehl-i Sünnet kelâm okulunun kurucu metinleri olması bakımından büyük öneme sahiptir. Bu dersin amacı, kelâm ilminin konuları ile sistematiğinin daha iyi anlaşılması açısından bir temel oluşturmaktır. Kelâm Okumaları dersleri, 2021 yılında her çarşamba 13:00-15:00 saatleri arasında Zoom üzerinden dersler gerçekleştirilmiştir. İmâm-ı Âzam’ın Akaid Risaleleri’nin okunması, Haziran 2021 itibari ile tamamlanmıştır.

Kelâm Okumaları Dersi, 23 Haziran 2021 Çarşamba 13:00 itibari ile Ali el-Kārî’nin Şerhu’l-Fıkhi’l-ekber’i ile devam edilecektir. Bu derse kayıt olmak için ders sayfasını ziyaret edebilirsiniz: https://www.okuokut.org/kurs/ali-el-karinin-serhul-fikhil-ekberi/

Seminer Asistanları

Ahsen Sert,  ahsen.srt@outlook.com

Muhammet Nur Korkmaz, mnk.sukut@gmail.com

Eğitim Detayı

  • Dersler 23
  • Sınavlar 0
  • Süre 2 Saat
  • Seviye Tüm Seviyeler
  • Dil Türkçe
  • Öğrenciler 40
  • Sertifika Hayır
  • Değerlendirme Evet

22.06.1978 Sivas doğumlu olan Mustafa Selim YILMAZ, 2001 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olmuştur. Aynı yıl içerisinde Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Kelam Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başlamış ve “Muhammed Abid el-Cabiri’nin Eserlerinde Din – Siyaset İlişkisi” başlıklı teziyle bu eğitimini 2005 yılında tamamlamıştır. Ardından aynı eğitim kurumunda doktora çalışmalarına başlayan Yılmaz, “Kumran Yazmalarının Ahit Geleneği Çerçevesinde Değerlendirilmesi” isimli teziyle doktora eğitimini 2011 yılında bitirmiştir. 2003-2012 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çeşitli kademelerinde görev yapan Yılmaz, Ocak 2012’de Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne Kelam alanında yardımcı doçent olarak atanmıştır. 2019’da doçent unvanını alan Yılmaz, halen Karabük Üniversitesi’nde bilimsel çalışmalarına devam etmektedir.

Öğrenciler