Geri
Gösteriliyor 1-2 of 2 Kitaplar
Araştırma; çocuklara okuma kültürü edindirmeye ilişkin, öğretmenlerin okulöncesi dönemde ne tür çalışmalar yaptıklarını betimlemeyi, bu çalışmalarda yararlanılan çocuk kitaplarının niteliklerinin ve seçim ölçütlerinin neler olduğunu belirlemeyi ve okuma kültürü edindirme...
Yayın Türü Doktora Tezi Yazar Sevilay Bulut
Demokratik ve çağdaş bir toplum yapısı, bu doğrultuda yetişmiş ve her yönden kendisini gerçekleştirmiş bireylerle oluşur. Okuma kültürü, bireyin düşünme, eleştirme ve üretme süreçlerini yapılandıran en temel değişkendir. Bu bağlamda...
Yayın Türü Doktora Tezi Yazar Ayşe Özgül İnce Samur