Geri
Gösteriliyor 1-9 of 17 Kitaplar
Kullanılan kaynakların belli bir düzen içerisinde belirtilmesi (kaynak gösterilmesi, atıf/dipnot verilmesi) için uluslararası birçok standart geliştirilmiştir ve bilimsel araştırmalarda bu standartlara uyulması beklenmektedir. Bireyler tarafından bu standartların kullanılabilmesi için birçok...
Yayın Türü Kitap, Kılavuz Yazar Coşkun Polat - Kasım Binici
Türkiye'de Kitap Okuma Alışkanlığı
Yayın Türü Kitap Yazar Bayram Servet
Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu, Sosyal Bilimler alanında araştırmalarını sürdüren profesyoneller ile bu alanda eğitimlerine devam eden lisansüstü öğrencileri bir araya getirerek tecrübe aktarımına imkân sağlamak, disiplinler arası çalışmaları güçlendirmek ve...
Yayın Türü Kitap Yazar Abdullah Demir
Suûdü’l-Mevlevî, Osmanlı’nın son dönemine, Cumhuriyet’in ise ilk yıllarına şahit olmuş hattat ve şâir bir zattır. Edebi kişiliğinin oluşmasında babasının, Mevlevî dostlarından Tahirü’l-Mevlevî’nin ve İstanbul’un ilim ve kültür ortamının katkıları olmuştur....
Yayın Türü Kitap Yazar Dr. Necati İşler
Kütüphanecilik alanında öğretim görevlisi olan ve halk kütüphaneleri üzerine araştırmaları bulunan Bülent Yılmaz bu kitabında halk kütüphaneleri ile okuma alışkanlığı arasındaki ilişkiyi irdeliyor. Okuma alışkanlığı, halk kütüphaneleri, okuma alışkanlığında halk...
Yayın Türü Kitap Yazar Bülent Yılmaz
Yayın Türü Kitap Yazar Eker Süer
Bu çalışmada özelde sûre bağlamında genelde Kur’ân bütünlüğünde kasemlerin ne anlama geldiği konusu ele alınmıştır. Dört bölümden oluşan çalışmanın giriş kısmında konu; kapsam ve yöntem bakımından incelenmiştir. Birinci bölümde kavramsal...
Yayın Türü Kitap Yazar Dr. Mehmet Çalışkan
Kitap Değerlendirmesi Nasıl Yazılır?
Bu çalışmada Türkçe literatürde farklı adlarla ifade edilen kitap tanıtım ve değerlendirme yazılarının nasıl yazılabileceğine dair bir kılavuz sunmayı amaçlıyorum. Çalışmaya ilk bölümde terminolojik kısa bir giriş ile başlıyor, bu...
Yayın Türü Kitap Yazar Prof. Dr. Muammer İskenderoğlu
Geleceğin, bugünün ve geçmişin bilgi ve deneyimleri ile şekilleneceğinin bilincinde olan toplumlar, geleceğe ilişkin öngörülerini daha sağlam zeminde yürütebilmek için istatistiğe ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle bugün ürettiğimiz istatistikler yarın için...
Yayın Türü Kitap Yazar TÜİK