Geri
Görüntü Yok

Bir Sosyolog Bir Kavram ve Din – 1

 Yazar: Prof. Dr. Özcan Güngör (ed.)  Eser Türü: Kitap  Yayınevi: Oku Okut Yayınları  Yayın Yılı: 2023  ISBN: 978-625-98869-0-9  Sayfa Sayısı: 341  Ülke: Türkiye  Dil: Türkçe  Boyut: 16 x 24 Cm  Tags: Oku Okut PressOku Okut Yayınları |
 Özet:

Bu kitap, ünlü Türk sosyologların çalışmalarını ve önemli kavramlarını ele alırken, onların gözünden Türk toplumunun zengin dokusunu aydınlatıyor. Erol Güngör’ün kültür Değişmesi kavramını; Ahmet Cevdet Paşa’nın tarih ve toplum üzerine görüşlerini; Prens Sabahaddin’in liberalizm ve ademi merkeziyet kavramını; Ziya Gökalp’ın Türkçülük ve milliyetçilik anlayışını; Niyazi Berkes’in çağdaşlaşma  perspektifini; Erol Güngör’de İslam’ın güncel meselelerini; Aliya İzzetbegoviç’de uygarlık konusunu; Orhan Türkdoğan’ın köy sosyolojisi anlayışını; Mübeccel Belik Kıray’ın kentleşme ve tampon kurumunu; Nilüfer Göle’nin Batı-dışı modernlik kavramını; Cemil Meriç’te medeniyet, umran ve irfan üzerine düşüncelerini; Baykan Sezer’de Doğu-Batı dikotomisini; Ünver Günay’da Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması sürecini; Şerif Mardin’in sivil toplum, ideoloji ve modernleşme anlayışını; Mümtaz Turhan’ın kültür değişmelerini; Nilgün Çelebi’nin socious kavramını; Korkut Tuna’da bilginin Batılılaştırılması kavramını; Amiran Kurtkan Bilgiseven’de toplumsal değişme süreçlerini ele alarak okuyucuya düşünce, toplum ve bilhassa Türk toplumu üzerinde düşündürtme ve bu düşüncelerin din ile olan etkileşimleri ele alındı. Bu kitap, Türk sosyologlarının düşüncelerini ve kavramlarını derinlemesine incelemek isteyen herkes için bir kılavuz niteliği taşıyor. Her bir yazar, ilgili sosyologun düşünsel mirasını özgün bir bakış açısıyla ele alarak, Türk toplumunun karmaşıklığını ve zenginliğini anlamamıza katkı sağlıyor. Aynı zamanda kendi toplumsal gerçeklerimizden yola çıkarak, yeni bir sosyolojik perspektif geliştirmenin olanaklarına dikkat çekiyor. Bu yüzden kitap, Türk sosyolojisinin anahtar figürlerini ve kavramlarını keşfetmek isteyen herkes için bir ilham kaynağıdır.

This book discusses the works and important concepts of famous Turkish sociologists and illuminates the rich texture of Turkish society through their eyes. Erol Güngör’s concept of cultural change; Ahmet Cevdet Pa-şa’s views on history and society; Prince Sabahaddin’s concept of liberalism and decentralization; Ziya Gökalp’s understanding of Turkism and nationalism; Niyazi Berkes’ perspective on modernization; Erol Gün-gör on the contemporary issues of Islam; Aliya İzzetbegovic on civilization; Orhan Türkdoğan on village sociology; Mübeccel Belik Kıray on urbanization and the buffer institution; Nilüfer Göle on non-Western modernity; Cemil Meriç’s thoughts on civilization, hope and wisdom; Baykan Sezer’s East-West dichotomy; Ünver Günay’s process of Turkification and Islamization of Anatolia; Şerif Mardin’s understanding of civil society, ideology and modernization; Mümtaz Turhan’s cultural changes; Nilgün Çelebi’s concept of socious; Korkut Tuna’s concept of the Westernization of knowledge; Amiran Kurtkan Bilgiseven’s processes of social change, making the reader think about thought, society and especially Turkish society and the interaction of these thoughts with religion. This book is a guide for anyone who wants to study the thoughts and concepts of Turkish sociologists in depth. Each author contributes to our understanding of the complexity and richness of Turkish society by addressing the intellectual heritage of the respective sociologist from a unique perspective. At the same time, it draws attention to the possibilities of developing a new sociological perspective based on our own social realities. The book is therefore a source of inspiration for anyone interested in exploring the key ideas and concepts of Turkish sociology.

 Geri