Geri
Gösteriliyor 1-1 of 1 Kitaplar
Öğrencilerin Okuma Düzeyleri (2007)
Bu araştırma, Millî Eğitim Bakanlığı ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenimini sürdüren öğrencilerin okuma düzeylerinin ve okuma düzeylerine etki eden etmenlerin neler olduğunun belirlenmesinin yanı sıra, okuma kültürünün oluşumu ve gelişimi...
Yayın Türü Araştırma YazarMünür Dedeoğlu, Deniz Yayla, Mustafa Karaşahin