Geri
Gösteriliyor 1-6 of 6 Kitaplar
Kullanılan kaynakların belli bir düzen içerisinde belirtilmesi (kaynak gösterilmesi, atıf/dipnot verilmesi) için uluslararası birçok standart geliştirilmiştir ve bilimsel araştırmalarda bu standartlara uyulması beklenmektedir. Bireyler tarafından bu standartların kullanılabilmesi için birçok...
Yayın Türü Kitap, Kılavuz Yazar Coşkun Polat - Kasım Binici
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bireyler ve kurumlar için önemli bir iletişim mecrası haline gelen sosyal medyanın doğru kullanımına yönelik bir rehber olması amacıyla “Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu” kitabı hazırladı. Rehbere ulaşmak...
Yayın Türü Kılavuz Yazar T.C. İletişim Başkanlığı
OKUYAY Platformu ve Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Kılavuzu, OKUYAY Platformu’nun T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Sivil Toplum Sektörü Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında aldığı hibeyle, 24 aylık proje süresince gerçekleştirdiği...
Yayın Türü Kılavuz Yazar Ebru Şenol, Sevengül Sönmez
Citavi, başta ilahiyat alanında olmak üzere bilimsel araştırma ve yazımda literatür taramasından araştırmanın raporunun (makalenin, tezin, kitabın) son düzeltme öncesi taslaklarını yazmaya kadar olan bütün süreçlerde akademisyene yardımcı olan bir...
Yayın Türü Kitap, Kılavuz Yazar Dr. Osman Arpaçukuru
İnternet kullanımı her geçen gün artmaktadır. İnternet, sunduğu sayısız imkânlar yanında birçok riski de barındırmaktadır. Bu risklerin başında özel hayatın gizliliğinin yani dijital mahremiyetin ihlal edilmesi gelmektedir. Bu sebeple internetteki...
Yayın Türü Kılavuz Yazar Gülşah Aksakallı
İnternette paylaştığımız bilgilerin kontrolünü nasıl sağlamamız gerektiği konusunda bu kılavuz sizlere yardımcı olacaktır.
Yayın Türü Kılavuz Yazar Gülşah Aksakallı