Geri
Gösteriliyor 1-9 of 15 Kitaplar
Zotero: Bilimsel Araştırma Sürecinde Bireysel Kaynak Yönetimi Aracı
Kullanılan kaynakların belli bir düzen içerisinde belirtilmesi (kaynak gösterilmesi, atıf/dipnot verilmesi) için uluslararası birçok standart geliştirilmiştir ve bilimsel araştırmalarda bu standartlara uyulması beklenmektedir. Bireyler tarafından bu standartların kullanılabilmesi için birçok...
Yayın Türü Kitap, Kılavuz YazarCoşkun Polat - Kasım Binici
Türkiye’de Kitap Okuma Alışkanlığı
Türkiye'de Kitap Okuma Alışkanlığı
Yayın Türü Kitap YazarBayram Servet
Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu – 2021: Bildiri Özetleri Kitabı
Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu, Sosyal Bilimler alanında araştırmalarını sürdüren profesyoneller ile bu alanda eğitimlerine devam eden lisansüstü öğrencileri bir araya getirerek tecrübe aktarımına imkân sağlamak, disiplinler arası çalışmaları güçlendirmek ve...
Yayın Türü Kitap YazarAbdullah Demir
Suûdü’l-Mevlevî: Hayatı, Eserleri ve Dîvânı (Zâdegân)
Suûdü’l-Mevlevî, Osmanlı’nın son dönemine, Cumhuriyet’in ise ilk yıllarına şahit olmuş hattat ve şâir bir zattır. Edebi kişiliğinin oluşmasında babasının, Mevlevî dostlarından Tahirü’l-Mevlevî’nin ve İstanbul’un ilim ve kültür ortamının katkıları olmuştur....
Yayın Türü Kitap YazarDr. Necati İşler
Okuma Alışkanlığında Halk Kütüphanelerinin Rolü
Kütüphanecilik alanında öğretim görevlisi olan ve halk kütüphaneleri üzerine araştırmaları bulunan Bülent Yılmaz bu kitabında halk kütüphaneleri ile okuma alışkanlığı arasındaki ilişkiyi irdeliyor. Okuma alışkanlığı, halk kütüphaneleri, okuma alışkanlığında halk...
Yayın Türü Kitap YazarBülent Yılmaz
Kur’ân Dilinde Yemin Üslûbu
Bu çalışmada özelde sûre bağlamında genelde Kur’ân bütünlüğünde kasemlerin ne anlama geldiği konusu ele alınmıştır. Dört bölümden oluşan çalışmanın giriş kısmında konu; kapsam ve yöntem bakımından incelenmiştir. Birinci bölümde kavramsal...
Yayın Türü Kitap YazarDr. Mehmet Çalışkan
Kaliteli Bir Araştırmanın El Kitabı
Geleceğin, bugünün ve geçmişin bilgi ve deneyimleri ile şekilleneceğinin bilincinde olan toplumlar, geleceğe ilişkin öngörülerini daha sağlam zeminde yürütebilmek için istatistiğe ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle bugün ürettiğimiz istatistikler yarın için...
Yayın Türü Kitap YazarTÜİK
İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon Citavi Şablonu Kullanım Kılavuzu
Citavi, başta ilahiyat alanında olmak üzere bilimsel araştırma ve yazımda literatür taramasından araştırmanın raporunun (makalenin, tezin, kitabın) son düzeltme öncesi taslaklarını yazmaya kadar olan bütün süreçlerde akademisyene yardımcı olan bir...
Yayın Türü Kitap, Kılavuz YazarDr. Osman Arpaçukuru