Geri
Görüntü Yok

Suûdü’l-Mevlevî: Hayatı, Eserleri ve Dîvânı (Zâdegân)

 Yazar: Dr. Necati İşler  Eser Türü: Kitap  Yayınevi: Oku Okut Yayınları  Yayın Yılı: 2021  ISBN: 9786057441683  Sayfa Sayısı: 681  Ülke: Türkiye  Dil: Türkçe  Boyut: 16 x 24 cm  Dosya Boyutu: 2.4 MB  Tags: 20. Yüzyıl Dîvân ŞiiriDîvân ŞâiriHattatMehmet Suûd Yavsı EbussuutoğluSuûdü’l-MevlevîZâdegân |
 Özet:

Suûdü’l-Mevlevî, Osmanlı’nın son dönemine, Cumhuriyet’in ise ilk yıllarına şahit olmuş hattat ve şâir bir zattır. Edebi kişiliğinin oluşmasında babasının, Mevlevî dostlarından Tahirü’l-Mevlevî’nin ve İstanbul’un ilim ve kültür ortamının katkıları olmuştur. Dönemin ünlü hattatlarından dersler alarak kendisini hat sanatında yetiştirmiştir. Osmanlı döneminde yirmi yıl encümen katipliği yapan Suûdü’l-Mevlevî, medreselerde yazı muallimliğinde de bulunmuştur. Millet Kütüphanesi ve Merkez Efendi Camii’nde görev yapmıştır. Suûdü’l-Mevlevî, “Encümen-i Şuara” adı altında bir araya gelen şâirler topluluğunu takip etmiştir. Bu topluluğun kuvvetli şâirlerinden Yenişehirli Avnî’yi örnek almıştır. Suûdü’l-Mevlevî’nin bütün şiirlerini toplayan tek eseri Zâdegân’dır. Şiirlerinin tamamına yakınında “Suûd” mahlasını kullanmıstır. Pek çok gazel ve kaside yazmıştır. Zâdegân’da 806 adet manzume vardır. Bu manzumelerden 389 adedi gazeldir. Mevlânâ ve Mesnevî sevgisi Zâdegân’da ayrı bir yer tutmaktadır.


 Geri