Geri
Görüntü Yok

Türkiye Okuma Kültürü Haritası Araştırması (2011)

 Yazar: SONAR  Eser Türü: Rapor  Yayınevi: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü  Yayın Yılı: 2011  Sayfa Sayısı: 22  Dil: Türkçe  Tags: Okuma AlışkanlığıOkuma KültürüOkuma Kültürü Haritası |
 Özet:
Ülkemizdeki okur profili ve eğilimlerinin belirlenmesi, bilgiye erişimde dolaylı veya dolaysız karşılaşılan sorunların giderilmesine ilişkin çözüm yollarının saptanması, ilgili kurum ve kişilere önerilerde bulunulması, toplumdaki kütüphane algısının belirlenmesi, Bakanlığımıza bağlı halk ve çocuk kütüphanelerinde verilen hizmet kalitesinin yükseltilmesi, çeşitlendirilmesi ve geleceğe ilişkin yol haritasının belirlenmesi amaçlarına yönelik olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce Türkiye Okuma Kültürü Haritası Projesi hazırlanmıştır.

Çalışmayla, ülke çapında, yurttaşlarımızın okuma alışkanlıklarının yaş, cinsiyet, medeni durum, meslek, eğitim düzeyi, coğrafi konum ve gelir durumu, anne-babanın eğitim seviyesi, kütüphane kullanım oranı gibi değişkenlerle ilişkisi incelenmiştir.

Türkiye Okuma Kültürü Haritası Projesi hane halkı bazlı araştırma deneyimi olan ve ülke çapında araştırmaları ile tanınmış bir firma tarafından (SONAR) yürütülmüştür.  Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlediği 6.200 kişiyle, “yüz yüze anket yöntemi” ile yapılan araştırmadan elde edilen veriler, ileri analiz teknikleri kullanılarak yorumlanmış ve Türkiye Okuma Kültürü Haritası adıyla bir basılı rapor (kitap) haline getirilmiştir.  Ayrıca araştırma sonuçlarının özet bilgilerinden oluşan İngilizce ve Türkçe Yönetici Özeti hazırlanmıştır.

Araştırma sonuçları, 19 Nisan 2011 Salı günü, saat 10.00’da, Ankara Cer Modern Sanatlar Merkezi’nde Sayın Bakan Ertuğrul GÜNAY tarafından gerçekleştirilen basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaşılmıştır.


 Geri