Geri
Görüntü Yok

Zotero: Bilimsel Araştırma Sürecinde Bireysel Kaynak Yönetimi Aracı

 Yazar: Coşkun Polat - Kasım Binici  Eser Türü: Kitap, Kılavuz  Yayınevi: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği  Yayın Yılı: 2015  Sayfa Sayısı: 115  Ülke: Türkiye  Dil: Türkçe  Dosya Boyutu: 3.6 MB
 Özet:

Kullanılan kaynakların belli bir düzen içerisinde belirtilmesi (kaynak gösterilmesi, atıf/dipnot verilmesi) için uluslararası birçok standart geliştirilmiştir ve bilimsel araştırmalarda bu standartlara uyulması beklenmektedir. Bireyler tarafından bu standartların kullanılabilmesi için birçok kaynakça hazırlama ve yazım kılavuzları bulunmaktadır. Söz konusu kılavuzlar, standartları oluşturan kurumlar tarafından yayınlanabildiği gibi bu standartların kullanılmasını benimseyen süreli yayınlar tarafından da yönlendirme amacıyla araştırmacılara sunulmaktadır.

Bu kılavuzların yanı sıra, bilgi teknolojilerden yararlanarak EndNote, RefWorks, Zotero, Mendeley, CiteULike gibi çeşitli kaynakça yönetim sistemleri oluşturulmuştur. Bu sistemler, bilimsel araştırmalarda gerçekleştirilen kaynak gösterme, göndermeler ve alıntılar yapma gibi işlemlerde bireylere hem yönetim hem de zaman açısından büyük kolaylıklar ve olanaklar getirmiştir.

Bu kitap, kaynakça yönetim sistemleri arasında açık kaynak kodlu ve ücretsiz bir yazılım olan Zotero’nun kullanımını aşama aşama ve detaylı olarak açıklamaktadır.


 Geri