Geri
Kullanıcı Profil Resmi

Dr. Harun Bekiroğlu

983 yılında Elazığ’da dünyaya geldi. Malatya Barbaros İlkokulu’nu ve Malatya İmam-Hatip Lisesi’ni bitirdi (1999). Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2003). Yüksek lisansını Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Nesefî Tefsirinde İ’cazu’l-Kur’an konulu teziyle tamamladı (2005). Doktora öğrenimini ise Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde el-Burhân ve el-İtkân Adlı Eserlerin Tefsir Metodolojisi Bakımından Değerlendirilmesi konulu teziyle tamamladı (2012). DİB Pendik Haseki Eğitim Merkezi’nden 2009 yılında mezun oldu. 2010 yılında Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Arapça Okutmanı olarak başladığı akademik çalışmalarını, aynı üniversitenin Tefsir bölümünde Yrd. Doç olarak sürdürdü (2017). Alanında yazdığı telif, tercüme kitaplar/makaleler, tahkikli neşirler ve editörlükler bulunmakta olup akademik hayatına İnönü Üniversitesi Temel İslam Bilimleri (Tefsir) bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak devam etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen Konulu Tefsir Projesi'nin İlmi Redaktör Kurulu'nda yer almaktadır. İnönü Üniversitesi Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi müdür yardımcılığı vazifesini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

2 Kurs
74 Öğrenci