Geri
Kullanıcı Profil Resmi

Dr. Mehmet Apaydın

1970 yılında Erzincan’da doğdu. Burada başladığı ilk ve orta öğretim hayatını İstanbul ve Erzincan’daki farklı okullarda tamamladı. 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Resûlullâh’ın Günlüğü adlı eserini yayınladı. Bandırma Anadolu Lisesi’nde bir yıl, İstanbul’daki özel bir lisede ise birkaç yıl öğretmen olarak görev yaptı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Muhammed b. Ömer el-Vâkıdî’nin Hayatı, Eserleri ve Hadisleri Birleştirme Metodu isimli tezi ile 2001 yılında yüksek lisansını, Hadislerin Tespitinde Bütünsel Yaklaşım adlı çalışmasıyla 2017 yılında doktorasını tamamladı ve bu çalışması aynı adla 2018 yılında yayınlandı. Aynı yıl Siyer Kronolojisi adlı çalışmasını ehlinin istifadesine sundu. Çeşitli dergilerde yayınlanan makaleleri bulunan müellifin bizzat kendisi tarafından kodlanan ve çok sayıda akademisyen tarafından kullanılan bir Kütüphane Programı da bulunmaktadır. Müellif 2013 yılından bu yana İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kur’an Araştırmaları Merkezi’nde (KURAMER) araştırmacı ve Bilim Kurulu üyeliği yapmaktadır. Arapça ve İngilizce bilen müellif evli ve üç çocuk babasıdır.

2 Kurs
193 Öğrenci