Geri

Kelâm Tarihi Okumaları

Ücretsiz
Ücretsiz

Temel Bilgiler

 • Kelâm İlmi
 • Kelâm Tarihi
 • İslam Düşüncesinin Teşekkül Dönemi Eseri

Hedef Kitle

 • İlahiyat Fakültesi lisans ve lisansüstü öğrencileri
 • Kelâm Tarihi alanında okuma yapmak isteyenler

3 Mart – 16 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen bu seminer serisinde, M. Watt’ın yeniden çevrilen İslam Düşüncesinin Teşekkül Dönemi adlı kitabı etrafında, oryantalistlerin İslam tarihine hususen de kelâm tarihine yaklaşımları, Doç. Dr. Osman Demir başkanlığında müzakere edilmiştir. Seminerlere çevrim içi olarak %90 devam eden kursiyerlerimize sertifika verilmiştir.

 

Seminer Adı  Kelâm Tarihi Okumaları
Eğitimci  Doç. Dr. Osman DEMİR
Seminer Günü  İki Haftada Bir * Kayıt olanlara  seminer günü e-posta ile Zoom giriş bilgileri gönderilmektedir.
İlk Oturum  3 Mart 2021
Son Oturum  16 Haziran 2021 * Ders videoları “İçerik & Videolar” sekmesinden kayıt olunarak izlenilebilmektedir.
Konular
1. Oturum Kelam Tarihi Okumalarına Giriş : İmkânlar ve Sorunlar
2. Oturum Karizmatik Toplum ve Karizmatik Lider: Hâricilik ve Şîa
3. Oturum Genel Dini Hareket: Ehl-i Sünnetin Kodları
4. Oturum İlahi Otorite İddiası ve Kader Tartışmaları
5. Oturum Ahlaki Endişe: Büyük Günah Krizi ve Mürcie (8 Mayıs 2021 Cumartesi 22:00)
6. Oturum Mücadele Asrı: Abbasiler, Mevali ve Zendeka
7. Oturum Akıl Yürütmenin Cazibesi: Kelâmın Doğuşu ve Mu’tezile
8. Oturum Teşekkül Döneminin Hasılası: Sünniliğin Zaferi
Kaynak Kitap  çev. Osman Demir (İstanbul:Ketebe Yayınları, 2020).

Eğitim Detayı

 • Dersler 8
 • Sınavlar 0
 • Süre 8 Hafta
 • Seviye Tüm Seviyeler
 • Dil Türkçe
 • Öğrenciler 218
 • Sertifika Evet
 • Değerlendirme Derslerle

Doç. Dr. Osman DEMİR, 1974’te Ordu’da dünyaya geldi. 1996 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek Lisansını 1999’da “Kelâm İlmi Açısından Ricâlü’l-gayb” teziyle tamamladı. Doktorasını 2006 yılında “İlk Dönem Kelâmcılarında Sebep-Sonuç İlişkisi” adını taşıyan tez ile bitirdi. 2010 - 2018 yılları arasında itibaren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Kelam tabiat felsefesi, ilk dönem kelâmı, din-bilim ilişkisi, güncel itikadi problemler gibi meseleler etrafında kaleme aldığı makaleleri, sempozyum bildirileri, tercümeleri ve ansiklopedi maddeleri bulunmaktadır.

Öğrenciler