Geri
Gösteriliyor 1-2 of 2 Kitaplar
Bu araştırma, Millî Eğitim Bakanlığı ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenimini sürdüren öğrencilerin okuma düzeylerinin ve okuma düzeylerine etki eden etmenlerin neler olduğunun belirlenmesinin yanı sıra, okuma kültürünün oluşumu ve gelişimi...
Yayın Türü Araştırma Yazar Münür Dedeoğlu, Deniz Yayla, Mustafa Karaşahin
Demokratik ve çağdaş bir toplum yapısı, bu doğrultuda yetişmiş ve her yönden kendisini gerçekleştirmiş bireylerle oluşur. Okuma kültürü, bireyin düşünme, eleştirme ve üretme süreçlerini yapılandıran en temel değişkendir. Bu bağlamda...
Yayın Türü Doktora Tezi Yazar Ayşe Özgül İnce Samur