Geri
Gösteriliyor 1-2 of 2 Kitaplar
5. Ulusal Yayın Kongresinin hazırlık çalışmaları; sektörün tüm bileşenlerinin kendi aralarında yaptıkları toplantılar sonucunda seçtikleri temsilcilerden oluşan Ulusal Yürütme Komitesi, tarafından başlatılmıştır.Ulusal Komitenin kongreye ön hazırlık çalışmaları yedi olağan toplantı...
Yayın Türü Kitap Yazar Türkiye Yayıncılar Birliği
Türkiye Yayıncılar Birliği her yıl ülkemizin yayıncılık sektörü verilerini derleyerek sektöre dair yıllık bir pazar raporu hazırlamakta ve kamuoyuyla paylaşmaktadır. 2020 yılında ülkemizde yayıncılık sektöründeki gelişmeler değerlendirildiğinde, diğer sektörleri ve...
Yayın Türü Rapor Yazar Türkiye Yayıncılar Birliği