Geri
Gösteriliyor 1-7 of 7 Kitaplar
Okuma becerileri, öğrencilerin yazılı bilgiyi gerçek durumlarda kullanma becerisi üzerinde odaklanmaktadır. PISA araştırmasında okuma becerileri; “kişinin topluma katılmak, potansiyelini ve bilgisini geliştirmek ve amaçlarını gerçekleştirmek için yazılı metinleri anlaması, kullanması,...
Yayın Türü Rapor Yazar MEB
Toplumları güçlü ve ayakta tutacak olan, ekonomik kalkınma ile aynı çizgide yükselmesi gereken kültürel kalkınmadır. Kültürel kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi için toplumun okuma alışkanlığı kazanması ve bu alışkanlığın hayat boyu devam edecek...
Yayın Türü Rapor Yazar Melike Günyüz, İsmail Tonbuloğlu
Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim, bireyin ve toplumun değişen ihtiyaçları, öğrenme öğretme teori ve yaklaşımlarındaki yenilik ve gelişmeler bireylerden beklenen rolleri de doğrudan etkilemiştir. Bu değişim bilgiyi üreten, hayatta...
Yayın Türü Öğretim Programı Yazar MEB
Yayın Türü Kitap Yazar Eker Süer
Araştırma; çocuklara okuma kültürü edindirmeye ilişkin, öğretmenlerin okulöncesi dönemde ne tür çalışmalar yaptıklarını betimlemeyi, bu çalışmalarda yararlanılan çocuk kitaplarının niteliklerinin ve seçim ölçütlerinin neler olduğunu belirlemeyi ve okuma kültürü edindirme...
Yayın Türü Doktora Tezi Yazar Sevilay Bulut
Bu araştırma, Millî Eğitim Bakanlığı ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenimini sürdüren öğrencilerin okuma düzeylerinin ve okuma düzeylerine etki eden etmenlerin neler olduğunun belirlenmesinin yanı sıra, okuma kültürünün oluşumu ve gelişimi...
Yayın Türü Araştırma Yazar Münür Dedeoğlu, Deniz Yayla, Mustafa Karaşahin
Demokratik ve çağdaş bir toplum yapısı, bu doğrultuda yetişmiş ve her yönden kendisini gerçekleştirmiş bireylerle oluşur. Okuma kültürü, bireyin düşünme, eleştirme ve üretme süreçlerini yapılandıran en temel değişkendir. Bu bağlamda...
Yayın Türü Doktora Tezi Yazar Ayşe Özgül İnce Samur